Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T16:08:02+02:00

Hermann Kopp : Soy (asal) olmayan metalleri soy metallere dönüştürmek. filozof taşının ve insan ömrünü sonsuzlaştıracak yaşam iksirinin aramak.
Cabir Bin Hayyan : Atomların kontrol altında parçalanıp değerlerinin değişmesi sonucunda ise metallerin birbirine dönüşebileceğini söylemiştir.
El-Razi : Soda ile potasyum arasındaki farkı bekirtmiş, sülfat asidini bulmuştur, formik asidi, kostik sodayı ve gliserini keşfetmiştir.
Glauber : Sodyum Sülfatı sentezlemiştir. Metal klorürlerin, metalleri tuz asidinde çözerek elde edileceğini göstermiştir. Hidroklorik asidi keşfetti.
İbn-i Sina : Özellikle dönüşümle ilgilenmiştir. Mineralleri; taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve tuzlar olarak 4 gruba ayırmıştır.
Van Helmont : Suyun temel element olduğuna inanmıştır. Gaz üretimini ilk kez açıkça gerçekleştirmiştir. Deneylerinde teraziyi kullanarak, kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır.
Johann Joachim Becher : Ateş elementinin yanma sırasında kaçıp giden bir nesne olduğunu varsaydı. Georg Erns Stahl bu nesneye flojiston adını verdi.
Cavendish, Priestler ve Scheele : Karbondioksit, oksijen, klor, metan ve hidrojen gazlarını ayrı gazlar olarak tanımladılar.Cavendish ayrıca gazları yoğunluklarına göre ayırdı. Bu çalışmaların yardımıyla flojiston yıkıldı.
Lavoisier : Lavoisier, metal oksitlerinin daha önce priestley ve Scheele nin keşfettiği oksijen ile metallerin yaptığı bileşikler olduğunu kanıtladı.Kütlenin korunumu yasasını ortaya koydu.
Richter : Birleşme ağırlıkları yasasını buldu.
Proust : Sabit Oranlar Yasasını buldu.
Dalton : Katlı oranlar yasasını buldu. 
Amedeo Avagadro : Gaz halindeki birçok elementin birer atomlu değil, ikişer atomlu oldukları ve aynı koşullar altında bulunan gazların eşit haciminde eşit sayıda molekül bulunulacağı varsayımını geliştirdi.
Dimitriy İvanoviş Mendeleyev : İlk kez kimyasal elementlerin periyodik yasasını açıkladı.
H.G. Moseley : X ışını yardımıyla elementlerin atom numaralarını saptayarak Mendeleyev in periyodik tablosundaki boşlukları doldurmaya başladı.
Wilhelm Röntgen : X ışınımını buldu.
Henri Becquerel : Uranyumdaki doğal radyoaktifliği keşfetti.
Max Planck : kuvantum kuramını ortaya attı.
F. Wöhler :Siyanüt bileşikleriyle çalışırken üreyle amonyum siyanatı sentezledi.Bu buluşla izometleşme olgusu ortaya çıktı.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T16:09:11+02:00

Nitrik asit, Hidrojen klorür ve Sülfürik asit in rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu Kral suyu nu icat ettiği ve Sitrik asit, Asetik asit, Tartarik asit i keşfetiği düşünülmektedir. İnbik ( al-inbiq) geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kendisi o yüzyıldan atomun parçalayacağını görmüş büyük bir bilim adamıdır. Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

 

Bir Teşekkür Yeterlidir.

0