Cevaplar

2012-12-09T16:24:00+02:00

Zatî sıfatlar :
1- Vücut (Varlık),
2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),
6- Muhalefetü’n- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T16:24:25+02:00

1. Vücûd. "Var olmak" demektir.

2. Kıdem. "Ezelî olmak, başlangıcı olmamak" demektir.

3. Beka. "Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak" demektir.

4. Muhâlefetün li'l-havâdis. "Sonradan olan şeylere benzememek" demektir.

5. Vahdâniyyet. "Allah Teâlâ'nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması" demektir.

6. Kıyâm bi-nefsihî. "Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak" demektir.

1 1 1