Cevaplar

2012-12-09T16:27:08+02:00

BİLEŞKE KUVVET (KUVVETLER İŞ BAŞINDA) :

1- Kuvvetlerin Bileşkesi (Bileşke Kuvvet = Net Kuvvet) :
Bir cisme etki eden iki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet ya da net kuvvet denir. Bileşke kuvvet R ile net kuvvet ise Fnet ile gösterilir.
Bileşke kuvveti oluşturan (cisme etki eden) kuvvetlere bileşen kuvvetler ya da bileşenler denir. Bileşen kuvvetler F1, F2, … ile gösterilir.

• Bir cisme iki ya da daha fazla kuvvet etki ediyorsa cisim daima bileşke kuvvetin doğrultusunda ve yönünde hareket eder.
• Büyüklükleri ve yönleri aynı olan kuvvetlere eş kuvvetler denir.

0
2012-12-09T16:27:09+02:00

8.Kuvvet nasıl tanımlanır?
Cisimlerde şekil,hız,yön v.b değişikliğe neden olan etkiye kuvvet denir.

9.Kuvveti görebilir miyiz?
Hayır. Sadece etkilerini birçok olayda  hissedebiliriz.

10.Kuvvet ne ile ölçülür?
Dinamometre

11.Bir kuvvetin elemanları nelerdir?
Yön,doğrultu,büyüklük ve başlangıç noktası.

12.Kuvvetin birimi nedir?
Newton dur. Kısaca N ile gösterilir.

13.Net kuvvet (bileşke kuvvet) ne demektir?
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete net (bileşke) kuvvet denir.

14.Dengelenmiş kuvvetler nedir?
Bileşkeleri sıfır olan kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir.

15.Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisim nasıl hareket eder?
Cisim ya hareketsizdir. Ya da hareketini sabit süratle devam ettirir.

16.Dengelenmemiş kuvvetler nedir?
Bileşkeleri sıfırdan farklı olan kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir.

 

0