Cevaplar

2012-12-09T16:32:03+02:00

namık kemal intibah vatan yahut silistre cezmi ziya pala: gazel       ziya paşa DEFTER-İ ÂMÂL: Ziya Paşa; anı; Jean Jacque Rousseau’nun “ İtiraflar “ adlı eserinden etkilenerek yazmıştır; batılı anlamda anı türünün ilk örneklerindendir; yazarın çocukluk anılarını anlattığı bir eserdir; yarım kalmış bir eserdir…


0
2012-12-09T16:50:17+02:00

Şinasi

Tiyatro:Şair evlenmesi

Şiir:Müntehabat-ı eş'ar(kendi yazdıgı şiirler)-Tercüman-i Manzume

Düz Yazı:Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar

Atasözleri derlemesi:Durub-i Emsal-i Osmaniye

 

Ziya Paşa

Antolojisi:Harabat

Eleştiri:Zafername

Şiir:Eş'ar-ı Ziya

Anı:Defter-i Amal

Makale:Şiir ve İnşa

Çeviri:Emile

Mülakat:Rüya

 

Namık Kemal

Roman:İntibah,Cezmi

Tiyatro:Vatan Yahut Silistre,Kara Bela,Gülnihal,Akif Bey,Celaleddin Harzemşah,Zavallı Çocuk

Eleştiri:İrfan Paşa Mektubu,Tahrib-i Harabat,Takip

Tarih:Devr-i İstila,Kenije Muhasarası

Gazete-Dergi:Hürriyet,Tasvir-i Efkar,İbret

 

Kısa bilgi:

 

Namık Kemal

Yaşamı boyunca siyasal nedenlerle sürgün edilen sanatçı Tanzimat Edebiyatının en gür sesli şairidir.Vatan şairi olarak tanınır.

 

Şinasi

Batı etkisinde gelişen Türk ed. nın en bilinçli şairidir.

Tanzimat ed. Şinasi ile başlar.

 

Ziya Paşa

Yeni edebiyatı Şiir ve inşa makalesinde savunmustur.Harabar adlı divan şiiri antolojisini hazırlayıp önsözünü yazan eski şiir tutkunudur. bu nedenle son derece kararsızdır. Eski-Yeni ikilemi içinde kalmıştır.

0