Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-28T15:35:21+03:00

En büyük sevincimiz ve kederimiz başka insan­larla olan ilişkilerimizden kaynaklanır. Yaşamda mutluluk ve huzur, sağlıklı iletişim biçimleriyle kurulan ilişkilerde yaşanır. Sağlıklı iletişim bece­rileri bir dizi tekniklerin öğrenilmesiyle yaşama geçirilir, ancak bu tekniklerden önce işe kendi­mizden başlamamız uygun olur. 1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırılacak­tır.
1.Aşağıdaki atasözleri nden hangisi parçadaki altı çizili kısma anlamca en yakındır?
A)İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
B) Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
C)Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
D) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.


    2. Parçadan çıkarılamayacak yargı aşağıdaki-lerden hangisidir?
A)insanlarla ilişkilerimiz duygularımızı etkiler.
B) Sağlıklı iletişimle mutluluğu yakalayabiliriz.
C)Bir kısım tekniklerle doğru iletişim kurabiliriz.
D) İletişim teknikleri uygulamayla öğrenilmez.
 Bence mimari eserler öteki sanatlardan daha net olarak bir devrin özelliklerini yansıtırlar. Bir dev­rin her cephesiyle bütün hayatı, kültürü, sanatı, görgüsü, nesi varsa hepsi o aynadadır. Bizanslı­nın entrikalarını Bizans mimarisi açığa vurmuyor mu? Gizli kapıları, gizli dehlizleri ve menfezleriy-le... Oysa Türk mimarisi soyluluğun, açıklığın, aydınlığın ifadesidir.


    3.Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi­ne başvurulmuştur?
A) Tanık gösterme
B) Örneklendirme
C) Tanımlama
D) Betimleme


   4. Bahar olsun da seyredin Nasıl süsler bayırları Zümrüt gibi çayırları Yüze gülen o nâzenîn Gelin yüzlü papatyalar Altın gözlü papatyalar
Şiire göre şair hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Tabiat aşığı olduğu
B) Bahar mevsimini sevdiği
C)Gelin olmak istediği
D) Papatyalara ayrı bir değer verdiği
 


 5. Ne yaptıysam gözüne girmeyi başaramadım. Beni harçlıksız bırakmaktan zevk alırdı sanki. Kimi zaman kaçıp bahçedeki koca cevizin altında, hendekte veya damda yattığım geceler, onun umurunda bile değildim.
Aşağıdakilerden hangisi parçanın hem başı­na hem de sonuna getirilebilir?
A)Oldum olası sevmezdi beni babam.
B)Hiçbir istediğimi yerine getirmezdi.
C)Üstelik eve her dönüşümde hastalanırdım.
D)Her yıl sonunda takdir alırdım.


   6. Şunu özellikle belirtmek istiyorum: "Yazmak" fiili­ne kutsallık veya yazının ötesinde bir anlam yük-lemiyorum. İnsanı var ve anlamlı kılan şey, ger­çekliğin dilini öğrenmesi, buradan hareketie var­lığını keşfetmesi ve de yeryüzü serüveninde an­lamlandırılmış bir hayatın sahibi olmasıdır. "An­lamak ve yaşamak'tan, yani 'hâl'den bahsediyo­rum.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Bilinenle yaşanan çelişmemelidir.
B)Yazmak eylemi mukaddes bir iştir.
C)İnsanın hakikatin dilini öğrenmesi gerekir.


    D) Varlığını keşfeden, hayatın anlamını çözer.
Bir başka dünyaya ayak basmıştı sanki. Bu, he­sapta olmayan bir kar yağışıyla karşılaşmaya benziyordu. Bir de, ilk kez kalınan yabancı bir evde, uyandıktan sonraki şaşkınlığa... Sabah sabah, yirmi çeşit şarkıya, yerinde duramayan rengârenk kalabalığa karışmak... İşte hayatın yalan gürültüsü, yalan sessizliği. Bir bakıyorsu­nuz, düş mavileriyle çevrilmiş dünya. Bir bakı­yorsunuz, çığlık çığlığa, sarılar, kırmızılar sarmış her yanı. Değişmeyen renk nerede? Onu bula­mıyorsunuz. Gülünç geliyor düşününce, çırpını­şı insanın. Her şey, eskiyor, yenileniyor, çürüyor, atılıyor.
7.Paragrafta yazar asıl neyi vurgulamaktadır?
A)Hesapta olmayan bir kar yağışının zorluğu
B) Dünyanın insana farklı şeyler sunduğu
C)İnsanın dünyadaki çırpınışının komik olduğu
D) Her gün farklı şeylerle ilgilenmenin güzelliği


   

0