Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T17:04:59+02:00

Ability in the past (Geçmişteki bir yeteneği ifade ederken):

- When he was young, he could work all day long.

- Gençliğinde gün boyu çalışabiliyordu.


- When she was five, she could read and write

- Beş yaşında iken okuyup yazabiliyordu.

- I was ill, so I couldn’t go to school yesterday OR

- Hasta idim onun için dün okula gidemedim.


2- Present possibility (İhtimal ya da tahmin bildirirken):


- There is somebody in our car, he could be a thief.

- Arabamızın içinde biri var, o bir hırsız olabilir.


3- Ability in a conditional sentence (present-unreal) (Şart cümlelerinde):


- You could learn English if you studied regularly.

- Düzenli çalışırsan İngilizce’yi öğrenebilirsin.


4- In polite requests, offers and asking for permission (İstek, öneri ya da izin ifadelerinde):


REQUEST (İstek):

- Could you help me, please?

- Lütfen bana yardım edebilir misiniz?

OFFER (Öneri) :

- Could you be my guest?

- Misafirim olur musunuz?


PERMISSION (İzin):

- Could I read your newspaper?

- Gazetenizi okuyabilir miyim?


5- SUGGESTION (Öneri):

- You could ask him to help you.

- Ondan sana yardım etmesini isteyebilirsin.


6- In indierct speech (as the past of CAN) (Dolaylı anlatımda):

DIRECT:

- She said, ’I can cook’.

-“Yemek yapabilirim” dedi.


INDIRECT:

- She said she could cook.

- Yemek yapabildiğini söyledi.


7- Expresses unfulfilled possibility in the past with could have + past participle (Geçmişte değerlendirilmeyen bir yeterlilik):

- He could have been champion, but he wasn’t given a chance.

-Şampiyon olabilirdi fakat kendisine fırsat verilmedi. 
Mantığını anladıysan kendi kafandan örnekler yazabilirsin

1 1 1
2012-12-09T17:05:02+02:00

Bu konumuzda ingilizcede "could" konusu ile ilgili örnek cümleleri, değişik sınıfta okuyan arkadaşların rahatlıkla anlayacakları konu anlatımını, kullanım yerlerini, gramer yapısını bulacaksınız.

Could ingilizcede "geçmiş" anlamında kullandığımız bir "modal yardımcı fiili" ya da"modal verb" 'dır. Geçmişteki yeteneklerden, olasılık, izin, istek, talep, öneri ve teklif gibi durumlardan söz ederken "could modal yardımcı fiili" kullanılır.

He could run so fast in his childhood.

Çocukluğunda çok hızlı koşardı.

He couldn't start working without his father's permission.

Babasının izni olmasa çalışmaya başlayamazdı.

Could, ingilizcede "modal verbs yardımcı fiili" olarak isimlendirilir. Çok kolay bir konu olmakla birlikte, kullanım yerlerine göre bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Could Modal'unun Genel Yapısı

Özne + can + esas fiil

  Özne yardımcı fiil esas fiil   + I can swim in the sea. - He can not swim in the sea. can't ? Can you swim in the sea?Could’un Kullanımı, Örnek Cümleler

Could: Geçmişteki yetenek gerektiren durumlardan söz ederken could modal'ı kullanılır;

I could swim when I was 4 years old.

4 yaşındayken yüzebiliyordum.

My sister could talk when she was 15 months old.

 


Kız kardeşim 15 aylıkken konuşabiliyordu.

Could: İzin söz konusu olduğunda;

Could I ask you a personal question?

Sana kişisel bir soru sorabilirmiyim?

Could I turn on the light?

Işığı açabilirmiyim?

Could: Olasılık durumlarında;

He could be in the living room.

Oturma odasında olmalı.

Perhaps They could have gone home.

Belkide eve gitmiştir.


Could: İstek durumu söz konusu olduğunda;

Could I have the bill, please?

Hesabı alabilirmiyim lütfen?

Perhaps They could have gone home.

Belkide eve gitmiştir.

 

1 1 1