Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T17:09:29+02:00

Vatandaşlık  hakları  anayasamızda  “Temel Haklar  ve  Ödevler”  kısmında  düzenlenmiştir. Bu  başlık altında ilk olarak , “Kişinin Hakları ve Ödevleri” bölümünde, bireyin doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz ve  vazgeçilmez hakları sıralanmaktadır. Bu haklar, bireyi topluma ve devlete karşı koruyan haklardır. Bunlardan farklı olarak bireyin toplumdan ve devletten bazı şeyler ve belli tutumlar istemesini mümkün kılan haklar vardır. Bu yüzden bunlara “isteme hakları” denir. İşte bu haklar anayasamızda “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” adı altında düzenlenmiştir. Birde bireyin siyasal yaşama katılımını sağlamaya yönelik haklar vardır. Bunlara “siyasal haklar” denir. Anayasamızda “Siyasal Haklar ve Ödevler” bölümünde, bu haklardan söz edilmektedir.


0
2012-12-09T17:12:54+02:00

vatandaşların bir çok görevi vardır.vatandaşlar bu görevleri yapmak.zorundadır.

 

vatandaşlar halk içerisinde yaşarlar.vatndaşlık görevlerimiz şunlardır:oy kullanmak askere gitmek kanunlara uymak ve vergi ödemek.

 

kısacası vatandaşlar halkın içinde yaşar ve vatandaşların vatandaşlık görevleri vardır.

 

0