Cevaplar

2012-12-09T17:09:05+02:00

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• küme kavramını, küme işlemlerini, küme işlemlerinin özelliklerini ve kullanılan simgeleri tanıyacaksınız.
• küme ailelerini, kümelerin dik çarpımını, sonlu ve sonsuz kü-
meleri inceleyeceksiniz.
• küme kavramının ve küme dilinin matematikte nasıl önemli
bir araç olduğunu göreceksiniz.
İçindekiler
• Giriş: Küme Kavramı
• Kümeler İçin Temel Tanımlar
• Venn Çizenekleri
• Küme İşlemleri
• Küme İşlemlerinin Özellikleri
• Sonlu ve Sonsuz Kümeler
• Küme Aileleri
• Çarpım Kümeler
• Değerlendirme Soruları

0
2012-12-09T17:09:34+02:00

skesişimT={4,8} oluyor

1 1 1