Cevaplar

2013-12-29T12:18:32+02:00
Zaman, mekan ,mesafe tanımaksızın bilginin bir yerden başka bir yere iletimini sağlayan teknolojiler olarak adlandırılan bilişim teknolojileri hayatımızın her anını kaplamış durumdadır. Neredeyse tüm sektörlerde kullanılan bu teknoloji, adeta bağımlılık seviyesinde sürekli yayılmakta ve yayılmaya devam edecektir. Özellikle internetin yaygınlaşması ve bilginin öneminin anlaşılması üzerine tüm devletler bilişim teknolojilerinde öncü olmanın yolunu aramaktadırlar.Her an karşımıza bir şekilde çıkan bilişim teknolojilerini farklı gruplar halinde çeşitlendirmek mümkündür. Şimdi bu gruplandırmaları yapalım.Yaptıkları İşlere GöreTek Bir İş Yapan Bilişim TeknolojileriGerek üretilirken gerekse kullanım amacına göre sadece bir iş yapabilen teknolojilere denir. Bu tip teknolojilerde küçük bir elektronik devre belirlenen işe göre tasarlanmaktadır. Bu devreler bazen mikroişlemcili olabilmekte bazen de mikroişlemci olmadan tasarlanabilmektedir. Otomobillerde kullanılan araç tanıma sistemi, araç takip sistemi, evlerde kullanılan çamaşır, bulaşık makineleri, belediyelerin kullandığı mobese kameraları, deprem tanıma sistemi, güvenlik sistemleri, suni kalp cihazı, tarım sulama sistemi, mp3 çalar, yangın alarm sistemi, otomatik kapılar bunlardan bazılarıdır.  Birden Fazla İş Yapan Bilişim TeknolojileriBirden fazla iş yapabilme kapasitesine sahip olarak üretilen bilişim teknolojileridir. Neredeyse tüm insanların kullandığı teknolojiler olarak adlandırabiliriz. Evlerde bulunan masaüstü bilgisayarlar, gerek ticari gerekse kamu kuruluşlarında olan sunucu ve terminal bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, tabletler bu gruba verilecek örneklerden bazılarıdır.Taşınıp Taşınmadıklarına GöreTaşınamayan Bilişim TeknolojileriGerek ağırlığı gerekse bulunduğu yere montesi sebebiyle taşınamayan bilişim teknolojileridir. Masaüstü bilgisayarlar, Araç arıza sistemi tanıyıcısı, Sunucu bilgisayarlar, Fırınlarda kullanılan ekmek yapma, Tomografi cihazları, Sismograf aletleri, Telefon ve Cep Telefonu santralleri bu tip bilişim teknolojilerine verilebilecek örneklerden bazılarıdır.Taşınan Bilişim TeknolojileriGerek hafifliği gerekse önemi sebebiyle taşınabilen bilişim teknolojileridir. Cep telefonları, Tabletler, Laptoplar, Netbooklar, Holter cihazı, Harici Sabit Diskler, Flash Bellekler, Yazarkasa ve pos cihazı bunlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır.Kullanım Amacına Göreİyi Niyetli KullanımBilgilin zaman, mekan, mesafe dinlemeden sürekli yer değiştirdiği bu teknolojilerde, gerek bilgiyi dağıtanın gerekse bilgiye ulaşanın iyi niyetli olarak bilgiyi paylaşması, bilginin paylaşımı için kullanılan teknolojilerin doğru kullanılması bilginin doğru bir şekilde artmasını ve çoğalmasını sağlar. Haber kanalının verdiği doğru haberler, kütüphanelerden yararlandığımız kaynaklar, forum sitelerinde verilen bilgiler, e-devlet sitelerinin insanlara sunduğu hizmetler, öğretmenin birikimini paylaştığı web sitesi, siteye gerçek bilgilerle üye olup sitenin yayılmasına bir şekilde yardımcı olan üyeler, yangını haber veren sistemler, sismograf cihazları güvenlik kameraları bu tip kullanıma örnek teşkil etmektedir.Kötü Niyetli KullanımGerek bilginin doğru şekilde paylaşılmasına, gerek paylaşılan bilgilerin çalışmasına, gerekse bilişim teknolojilerinin görevini yapmamasına yönelik yapılan tüm davranışları kötü niyetli kullanım olarak adlandırabiliriz. Doğru olmayan bilgiyi internette yayma, İnsanların yanlış yönlendirme, insanların faydasına sunulan bilgileri saklayarak onlardan fayda kazanma, bilişim korsanlığı yaparak bilgiye ulaşma veya bilgiye ulaşmanın yollarını kapama, insanların özel hayatına girerek gizlice onları dinleme ve görüntüleme yoluyla menfaat elde etme bu tip davranışlara verilebilecek örneklerdendir.Kullanıcı Sayısına GöreKişisel kullanımBir kişi tarafından kullanılan bilişim teknolojilerine denir. Bu kullanım bazen görev icabı olabilir bazen de teknolojinin sayısı itibarıyla olabilir. Cep telefonu kullanımı, kişisel bilgisayar kullanımı, sunucu bilgisayar kullanımı, tomografi cihazı kullanımı bunlardan bazılarıdır.Birden fazla kişinin kullanımıGerek umuma açık yerlerde, gerekse çalışma ortamında herkesin kullanımına açık olan bilişim teknolojileridir. İnternet cafelerde bulunan bilgisayarlar, okullarda bulunan bilgisayarlar, şirketlerde kullanılan cep telefonu ve notebooklar, dinlenme tesislerinde bulunan internet bağlantıları bu tip yapıya verilebilecek örneklerdendir.
2 5 2
bu cevap tam sorunun karşılıgıdır değilmi:)