Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T17:16:02+02:00

NÜFUSUN ÖNEMİ:
Nüfus, ülkelerin kalkınmasında, tanıtılmasında doğal kaynakların işletilmesin de, üretim ve tüketim üzerinde son derece etkilidir.
1. Ülkelerin kalkınması ve siyasi ve kültürel etki alanlarını genişletebilmesi için gereklidir.
2. Ülkelerin kısa sürede büyük ordular kurarak askeri güç oluşturmasında gereklidir.
3. Nüfus tüketimi arttırarak gelişmeyi sağlar.
4. Nüfus üretimi arttırır. Genel olarak bir bölgede, gelişmişlik düzeyi aynı olan iki ülkeden nüfusu fazla olan, nüfusu az olana göre daha fazla üretim yapmaktadır. Üretimi artan ekonomiler gelişmektedir.
5. Ülkelerde nüfus artışı, yerleşme, ulaşım, sanayileşme, eğitim, beslenme ve sağlık hizmetlerini doğrudan etkiler.
6. Artan nüfusla birlikte şehirleşme gelişir.
7. Ülkelerin kalkınmasını eğitilmiş nüfus sağlar. Doğal ortamın zenginliklerinden ve kaynaklarından faydalanma ancak insan gücüyle olmaktadır.
8. Nüfusun aşırı artması veya fazla olması ise birtakım sıkıntılara neden olur. Ülkelerin gelişme hızlarını frenleyebilir. Fazla nüfus artışı işsizliğe ve göçe neden olur. Nüfus artışı, ülkenin üretim kapasitesinin ve kalkınma hızının üzerinde seyrediyorsa, birçok sorunları beraberinde getirir. (Eğitim, beslenme, altyapı yetersizliği gibi)
9. Nüfus artışı hızının az olması durumu ya da bazen de nüfus azalması meydana gelebilmektedir. Bu da gelişmeyi olumsuz etkiler.
A- Nüfus sayısı azalır. 
B- Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir.
C- İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar.
D- Ülkenin geleceği tehlikeye girer. 
10. Nüfus artışı (artış hızının yüksek olması) olumlu etkilere de yol açabilmektedir.
A-Mal ve hizmetlere talep artar. 
B-Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar
C-İşçi ücretleri düşer 
D- Vergi gelirleri artar.
E-Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır
F-Askeri savunmada önemlidir. 
11. Nüfusun dengeli olarak artması gerekmektedir. Yani bir plan dâhilinde olması gerekir. Prensip olarak ülkelerin kalkınma hızlarına uygun bir artış yapmaları gerekir.
UYARI: Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.

2 3 2
2012-12-09T17:16:07+02:00
NÜFUS

Tanımı : sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denilmektedir.Ülkelerin nüfus sayıları nüfus sayımları yolu ile bulunmaktadır. Bu sayımının yapılma yöntemi ülkelere göre değişmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri belli bir günde sokağa çıkma yasağı uygulanarak ülkemizde nüfus sayımı yapılmaktadır. 
Nüfus sayımı yapılmasının nedenleri :
a) Ülkenin toplam nüfus sayısını öğrenmek
b) Kişi başına düşen milli geliri tespit etmek
c) Çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını tespit etmek
d) Ülkedeki kadı-erkek nüfus dağılımını tespit etmek
e) Potansiyel asker sayısını tespit etmek
f) Nüfusun ülke içindeki dağılımını tespit etmek
g) Nüfusun yaş guruplarına göre dağılımını tespit etmek
h) Nüfusun eğitim durumunu tespit etmek
i) Ekonomik yatırımları için veri tespit etmek
Türkiye’de bölgelerin nüfusu sayısına göre sıralaması

1) Marmara bölgesi
2) İç Anadolu bölgesi
3) Ege Bölgesi
4) Akdeniz Bölgesi
5) Karadeniz Bölgesi
6) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7) Doğu Anadolu Bölgesi

NÜFUS ARTIŞI

Nüfus sayısının bir yıl içinde göstermiş olduğu farka yıllık nüfus artışı denir.Nüfus artışı Yüzde ( 5 ) veya binde (%o) olarak ifade edilir. Yıllık nüfus artışı iki bölüme ayrılmaktadır :
1) Doğal Nüfus artışı :Bir yıl içerisinde doğan nüfus ile ölen nüfus arasında oluşan farka doğal nüfus artışı denilmektedir. Doğal nüfusu artışının ülkemizde en yüksek olduğu bölgeler Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir.
2004 Yılı Canlı Doğum Yapan Kadınların Yaş gruplarına göre dağılımı 


1 1 1