Cevaplar

2012-10-01T16:12:30+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Ribozom: Hücre içinde protein sentezi yapar. Zarsızdır. Endoplâzmik retikulum üzerinde dizilmiş hâlde veya sitoplâzma içinde serbest olarak bulunur.

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-10-01T16:13:00+03:00

a) Endoplazmik Retikulm: Hücre içindeki taşımacılık görevini yapar. Gerektiğinde bir organelden bir organele, gerektiğinde dışarıdan içeriye ulaşım sağlar. Üzerinde ribozom olmasına göre granüllü ve granülsüz diye 2'ye ayrılır.

b) Ribozom: Protein enzim sentezi yapar. Virüsler hariç tüm canlılarda bulunur.

c) Mitokondri: Enerji üretmekten sorumlu olan organeldir. Bu bakımdan kas ve sinir hücrelerinde bol miktarda bulunur. Enerjiyi oksijenli solunum yaparak üretir. Mitokondri sıvısına matriks, kıvrımlarına krista denir. Mitokondri, organik bileşiklerin oksijen yardımıyla karbondioksit ve su üreterek ATP üretilen ve depolanan organeldir.

Bu olayın denklemi şu şekildedir.

C6H12O6 + 6O2 -------> 6CO2 + 6H2O +38ATP

d) Lizozom: Hücredeki sindirim işlerinin yapıldığı yerdir. Dışarıdan alınan kompleks moleküller burada sindirilir. İçerisindeki enzimler protein, nükleer asit gibi maddeleri parçaladığından etrafı bir zarla çevrilidir. Bu zar hücre yaşlanınca parçalanır ve hücre intihar eder. Bu olaya otoliz denir. Ayrıca organellerde gerektiğinde bu enzimlerle parçalanır.

e) Golgi Cisimciği: Hücrenin salgı merkezidir. Salgı maddelerini paketleyip depolayabilir. Zamanla lizozoma dönüşürler. Süt bezi, tükrük bezi ve pankreasta  bol bulunur.

f) Koful: Atık maddelerin ve fazla suyun depolandığı bölümdür. Hayvan hücrelerinde küçük ve az sayıdadır. Hücre yaşlanınca büyür.

g) Sentrozom: Hayvan hücrelerinde bulunur. Yapısında iki adet sentroil vardır. Hücrenin bölünmesinde görev alır.

h) Plastitler: Hücreye renk veren maddelerdir.

 

Kloroplast: Fotosentez olayının gerçekleştiği, bitkinin besin ürettiği yerdir. Oksijenli solunum denkleminin tersidir. Gereken enerji güneş ışınlarından sağlanır. Yeşil renktedir. Kromoplast: Çiçek ve meyveye renk veren organeldir. Lökoplast: Renksizdirler. Yağ ve nişasta depolarlar.

ı) Hücre Çeperi(Duvarı): Sadece bitki hücresinde bulunur, selülozdan oluşur, bitkiyi dış etkenlerden korur.

 

 

1 5 1