Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-09T17:59:55+02:00

S-1) Bugünkü Latin alfabesinin temelini atan eski çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Hititler                    b) Frigyalılar               c) İbraniler                  d) Fenikliler

 

S-2) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlığında bulunan devletlerden biri değildir ?

 

a) Hititler                    b) Lidyalılar                c) İyonyalılar               d) Babiller

 

S-3)  -Pankuş adlı Meclisleri vardır

        -Tavananna adlı kraliçe kral olmadığında devlet işlerini yürütür

        -Başlangıçta feodal beylik halindedirler

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu uygarlığı hangisidir?

 

a) Lidyalılar                b) Asurlular                c) Hititler                     d) Persler

 

S-4) İyonyalılarda pozitif bilimlerin gelişmesini sağlayan temel özellik nedir?

 

a) Özgür düşünce                               b) Kültürler arası etkileşim   

c) Kolonicilik faaliyetleri                    d) Tıp biliminin gelişmesi

 

S-5) Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimlerden birisi olarak kabul edilmemektedir?

 

a) Matematik              b) Felsefe         c) Din Bilimleri                       d) Tarih

 

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Urartuların ileri düzeyde olduğu alanlardan biri değildir?

 

a) Maden İşlemeciliği  b) Kabartma sanatı    c) Ticaret         d) Kaya oymacılığı

 

S-7) Paranın kullanılmasıyla ticari hayat canlılık kazanmıştır. Bu faaliyeti ilk uygulayan Anadolu uygarlığı hangisidir?

 

a) Lidyalılar                b) Asurlular                c) Frigyalılar               d) Hititler

 

 

S-8) İskender tarafından doğu ve batı uygarlıklarının kaynaştırılması sonucu oluşturulan ve 300 yıl süren döneme verilen ad nedir?

 

a) Helenistik               b) Miken                      c) Kapadokya              d) Makedonya

 

S-9) Roma uygarlığında 12 levha kanunun çıkarılmasının temel sebebi nedir?

 

a) Askeri düzenleme yapmak                         b) Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak

c) Maaşları düzenlemek                                d) Kralların yetkilerini azaltmak

 

 

S-10) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerin temel sonuçlarından biri değildir?

 

a) Farklı bölgelerde devlet kurmuşlardır                  b) Farklı kültürleri etkilemiş ve etkilenmişlerdir

c) Kavimler göçüne sebep olmuşlardır                      d) Türk boyları arasında birlik sağlanmıştır

5 3 5
2012-12-09T18:00:04+02:00

anadolu uygarlıkları hangi devletlerden oluşur

 

3 5 3