Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T18:36:20+02:00

Saltuklular Olması Gerekiyor Kardes.

1 5 1
2012-12-09T18:36:21+02:00

HiTiTLeR
-Orta Anadolu'da kuruldular.
-Merkezi Hattuşaş'tır.
-Tarım ve hayvancılıkla uğraştılar.
-Madencilik yaptılar.Taş oymacılığı ve seramaik işleriyle uğraştılar
-Kral tarafından yönetilmiştir. Kralın eşine Tavananna adı verilirdi. Devlet yönetiminde söz sahibiydi.
-Pankuş Meclisi bulunmaktaydı. Devlet işleri burada görüşülürdü.
-Mısır ile yaptıkları savaştan dolayı aralarında Kadeş antlaşması imzalandı. Tarihte imzalanan ilk yazılı antlaşmadır.
-Hitit kralları Anal isimli defterlere kendi dönemlerinde meydana gelen olayları tarafsız bir şekilde yazmışlardır.
Bu şekilde tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
Frigler

-İç Anadolu BÖlgesi'nde Ankara yakınlarında kurulmuştur.
-Merkezi Gordion'dur.
-Kuruldukları bölge tarıma elverişli olduğu için tarıma büyük önem verdiler. Tarımı koruyan kurallar koydular.
-Saban kıran ve öküz öldürene cezalar verdiler.
-Hayvancılıkla uğraştılar. Hayvan yünlerinden tapates adı verilen kilimleri dokudular.
-Madencilikle uğraştılar.


Lidyalılar

-Ege Bölgesi'nde Gediz ve Menderes etrafında kurulmuştur.
-Merkezi Sard'tır.
-Tarihte parayı ilk kullanan uygarlıktır. Bu şekilde takas usulünün sona ermesini sağlamışlar. Ticaretin gelişmesine
büyük katkıda bulunmuşlardır.
-Ticaret hayatı Lidyalılarda önemlidir. Anadolu'dan başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yaptılar. -Böylelikle,Anadolu ve Mezopotamya arasında etkileşim olmasını sağladılar.
Paralı asker kullanmaları yıkılmalarında etkilidir.

1 5 1