Cevaplar

2012-12-09T19:17:32+02:00
Düzlük bir bölge olmasından dolayı kolaylıkla istilalara uğramıştır.

 

Bölge taş bakımından fakir olduğundan günümüze az sayıda eser vermiştir.Ama yazı geliştiği için edebi eserlerde gelişmişti.Bunların başında destanlar vardı.En tanınmış eserleri “Gılgamış Destanı, Tufan Hikayesi ve Yaradılış Manzumesi”dir.

 

Mezopotamyalı tüccarlar “Kral Yolu” denilen yolu genişletmişlerdi.

 

Halk;hürler,korunanlar ve köleler olarak üçe ayrılırdı.

Hürler: Bütün haklara sahip kimselerden oluşuyordu.Bunlar rahipler,asiller,memurlar,askerler ve tüccarlardı.

Korunanlar: Hür olan insanların haklarının ancak bir kısmına sahip insanlardı.,

Köleler: Hiçbir hakkı olmayan insanlardı ve bu kişiler eşya gibi alınır satılırdı.

Mezopotamyalılar tanrıları için   zigguratdenilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır.

 

Mezopotamya’da ekonominin temelini tarım teşkil ediyordu.Ayrıca hayvancılık ve balıkçılıkta gelişmişti.Tarımda toprak tanrının malı sayılıyordu ve ürünün büyük bir kısmı mabetlere veriliyordu.

 

Ayrıca ekonominin gelişmesinde ticaret de büyük rol oynamıştır.Suriye ve Anadolu’dan kereste ve maden,Hindistan’dan ise fildişi getiriliyordu.

 

Bütün ticari faaliyetler takas esasına dayanıyordu.Daha sonra para olarak gümüş külçeler kullanılmıştır.Ölçü birimleri de sistemleştirilmiştir.

 
1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-09T19:18:52+02:00

Hititler: Çorum
Frigler : Sakarya Polatlı
Urartular : Van
İyonlar : Ege bölgesi efes milet izmir
Lidyalılra:manisa

SümerlerMezoptamya yerleşkesi  
Babiller : Mezoptamya yerleşkesi  

Asurlar: Kuzey mezopotamya
 

1 4 1