BU ÖDEVİMİ İNGİLİZCEYE ÇEVİRİRMİSİNİZ ?

İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN OLUMLU YÖNLERİ

1. Yabancı dil bilgisi turizmi geliştirir.

2. Yabancı dil bilgisi kalkınmayı hızlandırır.

Türkçe, bilim dili değildir.

Batı dilleri, özellikle İngilizce, uluslar arası bir dil haline gelmiştir.

İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN OLUMSUZ YÖNLERİ

1. Yabancı dil egemenliği artacak, dünyada en çok konuşulan dillerden

birisi olan Türkçe yozlaşacak, zayıflayacaktır.

2 .Yabancı dille öğretim yapanların da, o öğretimi izleyenlerin de, dilleri

bir bilim dalında tam yetişmeyi gerçekleştirecek düzeyde olmadığı

için, yetişme yarım yamalak olacaktır. Öğrenme yavaş olacak, yetersiz

kalacaktır.

3. Dili tam bilmeyenler soru soramayacak, tartışamayacak, mesleklerinde

yeterince yetişmiş olamayacaklardır. Düşünme en iyi biçimde anadille

olur. Bilimle uğraşacaklar, önce anadillerini çok iyi bilmek zorundadır.

4. Türk öğrencilerine, Türk öğretim üyelerinin yabancı dille ders vermesi

yalnızca öğretimi zorlaştırıcı değil, gülünçtür de. Türk’ün Türk’e yaptığı

işkencedir29.

1

Cevaplar

2012-12-09T19:25:51+02:00

POSITIVE ASPECTS OF LEARNING ENGLISH

1. Foreign language skills, tourism develops.

2. Accelerates the development of foreign language skills.

Turkish, is the language of science.

Western languages, especially English, has become an international language.

 

NEGATIVE ASPECTS OF LEARNING ENGLISH

1. The rule of a foreign language will increase, the most widely spoken languages in the world

which is one of Turkish yozlaşacak, weaken.

2. Foreign language teaching makers, he is teaching the audience, the language

level of a branch of science that will fully catch up

for growth will be sloppy. Learning will be slow, inadequate

will remain.

3. Could not ask the question exactly who do not know the language, tartışamayacak, professions

will not be able adequately trained. Native language is the best way of thinking

happens. Uğraşacaklar science, before the mother tongue must know very well.

4. Turkish students, Turkish faculty members teaching in a foreign language should

not only make it difficult for education, ridiculous, too. Turk Turk's

işkencedir29.

0