Cevaplar

2012-12-09T19:33:45+02:00

     2010-11 GN.REFET BELE İLKÖĞETİM OKLU 7  SINIFLAR I.DÖNEM II FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAZILISI

ADI SOYADI: ………………………..…                                   (A)       ALDIĞI PUAN: ……………..………………….. 

SINIFI NO: 7 /….  …..      

 

 

A-Aşağıdaki  sorulardaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.. ( 4 Puan)

1 -Dışarıdan gelen bir uyarıya vücudun verdiği ani tepkiye …….......……… denir.

2  -Dinamometre cisimlerin …………….............. özelliklerinden  yararlanılarak yapılmıştır.

 

B-Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) ve Yanlış (Y)olarak adlandırınız .( 4 Puan)

1-……-Dilin uç kısmı tatlı, arka kısmı acı tatların algılanmasını sağlar.

2 .......    Kurmalı saat içindeki yaylar, çekim potansiyel enerjisine sahiptir.

3- .....  Hormonlar besinlerin sindirilmesini sağlarlar.

4- ..... Damda duran kedi kinetik enerjisine sahiptir.Bu enerji kedi aşağıya doğru atlamasından itibaren potansiyel enerjisine dönüşür.

C  Aşağıdaki  Soruların doğru seçeneklerini üzerinde işaretleyiniz

S.1)

Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?                                                                                  A-) Esneklik potansiyel enerjisi   B-) Kinetik ener                               C-) Çekim potansiyel enerjisi       D-) Isı enerjisi

S.2)

Aşağıdakilerden hangisi dilin görevlerinden değildir?

A)Konuşmaya yardımcı olmak  B) Tat almak  

C)Yutmaya yardımcı olmak       D) Besinleri  sindirmek

S.3)

Deri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece solunuma yardımcıdır            

B) Üst deri cilt rengini veren tanecikler içerir

C) Üst deri her yerde aynı kalınlıkta değildir

D) Duyu almaçları alt deridedir

S.4)

Östaki borusunun görevi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Vücut dengesini sağlar                                                                             B) Kulak zarını nemlendirir

C) İşitmeyi sağlar                                                                                             D)İç basınç-Dış basınç dengesini sağlar

S.5)

   Aynı cisim, farklı kuvvetlerle, farklı yollar almıştır.    I, II ve III. durumlarda yapılan işler arasın­daki ilişkiği doğru sıralayınız

 

...........................................................

S.6) 

Şekildeki sürtünmesiz sistemdeki araba X noktasından serbest bırakılıyor. Aşağıda verilen boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. ( 10 Puan )                                                                                         

 

a. Arabanın …………………… noktasındaki potansiyel enerjisi en büyüktür.

 

b. Arabanın ………… ve ………… noktasındaki potansiyel enerjisi en küçüktür.

 

c.  Arabanın ………… ve ………… noktasındaki kinetik enerjisi en büyüktür.

 

d.  Arabanın …………………… noktasındaki kinetik enerjisi  en küçüktür.

 

e.  Arabanın X noktasındaki ……………………enerjisi T noktasındakinden büyüktür

S.7)

 

 

Kütle ve süratleri şekildeki gibi olan A , B ve C topları özdeş arabalara çarparak yol aldırıyor. Buna göre;

  Arabaların aldığı yollara göre topların  kinetik enerjileri arasındaki ilişki nasıldır? Aşağıya yazınız

...................................................................................

 S.8).

Ayşe’nin annesi uzaktan gelen otobüsün plakasını iyi görmüyor  fakat,gazete okurken net görmektedir. Ayşe’nin annesindeki göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Miyop                         B)Katarakt

      C) Astigmatizm                D)Hipermetropluk  

S.9)

Göz, Kulak ve Burunda duyu almaçlarının bulunduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

            Gözde            Kulakta          Burunda

A-) Sarı benek          Salyangoz        Sarı leke

B-) Kör nokta           Salyangoz        Sarı leke

C-) Mercek               Zar                   kıkırdak

D-) Sarı benek          örs                  Sarı leke

S.10)-                                                                       (A)

Enerji hakkında verilen aşağıdaki bilgi­lerden hangisi yanlıştır?

A) Sürati artan bir cismin kinetik enerjisi de artar.

 B) Gerilmiş bir yayın potansiyel enerjisi vardır.

 C)Yüksekteki cisimlerin potansiyel enerji­leri vardır.

 D) Sürati artan bir cismin potansiyel ener­jisi de artar.

S.11)

Hangisinde kuvvet etkisi ortadan kalktığında farklı  bir               bir durum gözlenir?

 

 

S.12)

 

Yukarıdaki şekle göre; K,L ve M cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır?

A- K = L = M               B-  M > L > K                                                        C- L < K < M               D- L > K > M

 

S.13)

 

 

 

 

 

 

Kütleleri ve yükseklikleri şekildeki gibi verilen K, L, M cisimlerinin potansiyel enerjileri için aşağıda verilenlerden hangisidir?

  a) EpK = EpL < EpM                b)EpK > EpM > EpL 

  c)EpL > EpK = EpM                    d)EpM = EpL < EpK

S.14)

                         

                          Şekildeki özdeş yaylar asılan birinci                 .                         cismin ağırlığı 30 N göstermektedir.  .                 .                         M cisminin ağırlığı nedir?

                          

                            A. 30    B. 35    C. 40    D. 50

                                                    

 

S.15)

 Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır?

 

A) Duran araba                                   B) Dalda duran elma

C) Uçan kuş                            D) Hareketli araba

  S.16)

Aşağıda besinlerin sindirimlerinin başlangıç ve bitiş yerleri verilmiştir;

 Besin maddesi              S. başlanan kısım- Sonlandığı kısım   

I-   Karbonhidrat              Ağız           İnce bağırsak

II- Protein                         Mide          İnce bağırsak

III-Yağ                              Mide          İnce bağırsak

Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi yada    hangileri doğrudur?

a) Yalnız I                         b) I , II  ve III           

c)  I ve II                           d) II ve III    

S.17)

Cisimlerin hızlarından  dolayı sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?

a) Kinetik Enerjisi             b) Kimyasal Enerjisi

c) Potansiyel Enerjisi         d) Elektrik Enerjisi                 

S.18)

Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için;

I. Yükseğe çıkarmak

II. Yayda sıkıştırmak

III. Süratini  arttırmak   

işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?                                    A) Yalnız I            B) Yalnız III

C) I, II ve III       D) I ve II         

S.19)

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerji birimi dir?

      A- Metre   B- Newton     C- Joule       D- m/s

S.20)

 

 

S.21)-

 

-  Işık      saydam tabaka      göz bebeği    ........... X .......       sarı benek  ........ Y .........    beyin

 

*Görme olayının gerçekleşmesiyle ilgili yukarıdaki şemada  X  ve  Y  yerine yazılması gerekenler yazınız

  X ……………………..        y ………………………

S.22)

 Aşağıdakilerden hangisi esnek bir cisimdir?

A)Sünger     B) Macun      C) Kalem         D) Hamur

2 5 2
2012-12-09T19:42:09+02:00

kinetik enerji,potansiyal enerji,ısı,sıcaklık,mayoz,mitoz

2 2 2