Cevaplar

2012-12-09T19:31:44+02:00

Plural Count Nouns 
(Sayılabilen Çoğul İsimler)

Sayılabilen isimler, başlarına “a veya an” getirilebilen isimlerdir. Sayılabilen isimler çoğul yapılabilen isimlerdir. Çoğullar da kendi arasında, düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli çoğullar üç şekilde çoğul yapılır.

Sonlarına “-es” getirilerek: Son harfleri “-ch, -ce, -s, -z, -ge, -sh, -x” ile biten kelimelerin sonuna “-es” takısı getirilir.

box boxes
sandwich sandwiches
dress dresses
inch inches
page pages
wish wishes

Sonlarına “–ies” getirilerek: Son iki harfi “sessiz harf + y” ile biten kelimelerin sonuna “y” harfi düşürülerek “–ies” takısı getirilir.

family families
duty duties
city cities
dictionary dictionaries

* Eğer “-y” den önceki harf sesli harf ise, kelimeyi çoğul yapmak için sadece “-s” takısı eklenir.

boy boys
toy toys

Sonlarına “-s” getirilerek: Yukarıdakilerin dışındakilere “-s” takısı getirilir.

book books
chair chairs
table tables
boy boys

1 5 1