Cevaplar

2012-12-09T20:07:34+02:00

13 Nisan 1914′te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Öğreni­minin birkısmını Galatasaray Usesi’nde tamamlamıştır. Lise hayatının diğer kısmını Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu İle tanıştığı Ankara’da sürdürmüştür. İstanbul Üniver­sitesi Felsefe bölümünü yarıda bırakmıştır. Orhan Veli Kanık, PTT’de ve Tercüme Odası’nda çalıştıktan sonra Yaprak dergisini çıkarmıştır. 1950′de, çok genç yaşta, beyin kanamasından ölmüştür. Ga­rip akımının öncülerindendir. Başlangıçta geleneksel şiiri deneyen Orhan Veli, Birinci Yeni Hareketi’nin en önemli sanatçısıdır. Garip dönemindeki şiirleri, geleneksel şiire tü­müyle karşı çıkışın ifadesidir, ölçü ve uyağa karşı­dır. Şairane söyleyişten kaçınır. Söz ve anlam sa­natlarından uzak durur. Şiirlerinde günlük yaşamın sıradan insanlarını, bu insanların yaşama sevincini işlemiştir. Basit ya da kaba sayılabilecek sözleri mizah havası içinde kullanmış, şiirlerinin çoğunu okurları şaşırtacak biçimde bitirmiştir. Ozanın anıları, istanbul’un güzellikleri bütün canlılığı ile şiirlerine yansımıştır. Toplumsal aksaklıkları, bozuklukları; mizah öğelerini kullanarak eleştirmiştir. Şiirlerinde yer yer deyimlere ve türkü parçalarına rastlanır. Orhan Veli’nin şiirleri yanında deneme ve makaleler yazmış çeviriler yapmıştır.

0
2012-12-09T21:00:36+02:00

*1940'ta Garipçiler adıyla çıkan topluluğun ortaya koyduğu bir sanat anlayışıdır.
* Şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara karşı çıkmışlardır.
*Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır.
*Şiirde şairaneliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul etmediler.
*Süslü, sanatlı dile karşı çıkıp sade bir dil kullandılar.
*Şiirde o güne kadar işlenmedik konuları ele aldılar.
*Konuşma dili ile günlük sıradan konuları işlediler.
*İşledikleri konular günlük hayattan sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki bazı garipliklerdir.
*Halk deyişlerinden yararlanmışlar, toplumsal yergiye yer vermişlerdir.
Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’nun oluşturduğu bir topluluklardır.ORHAN VELİ KANIK (1914-1950)
*Türk şiirinde iki arkadaşıyla birlikte büyük bir atılım yapmış, yeni bir anlayışın öncüsü olmuştur.
*1914'te arkadaşlarıyla birlikte yayımladıkları Garip adlı şiir kitabı ve yazdığı önsöz, Türk şiirinde günden güne donmuş olan eski değerleri yıkmış, şiire başka bir açıdan bakılmasını sağlamıştır.
*Şiire getirdiği ilkeler :
-Ölçüye baş kaldırıp serbest yazmak
-Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek
-Şairane duyuları, parlak görüntüleri şiirden silmek
-Şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp gerçek hayata çıkarmak, yapmacıksız tabii bir söylentiyle, günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak.Her çeşit kelimeyi konuyu şiire sokmak, halk deyişlerinden yararlanmak ve toplumla ilgili yergiye yer vermek
ESERLERİ:
Şiirleri: Garip,Vazgeçemediğim, Destan Gibi , Yenisi, Karşı
Nesirleri: Sanat ve Edebiyatımız, Bindiğimiz Dal

0