Cevaplar

2015-08-06T05:20:33+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
 Halk edebiyatı nazım şekilleri üç başlık altında incelenir. Bunlar ;
 
  Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri : Anonim halk edebiyatı demek yazanın bulunmadığı dönemlerde ortaya çıkan edebiyat ürünleri sözlü olarak ifade edilirdi. Bu ürünler ister istemez bazı kişilerin ezberinde kalırdı ve insanların birbirlerine anlatmalarıyla nesilden nesile taşınmış olurdu. İşte bu şekilde ortaya çıkan ürünlere anonim halk edebiyatı ürünleri denir. Bunların nazım şekilleri şunlardır ; Mani , türkü , ağıt , ninni .   Aşık Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri : Eskiden aşık adı verilen saz şairleri vardı. Bu şairler ellerine sazlarını alarak diyar diyar gezmişler. Gezip gördükleri yerlerdeki güzellikleri şiir olarak yazmışlar.Bu kişilerin oluşturduğu edebiyata aşık edebiyatı adı verilir . Bu edebiyatın nazım şekilleri şunlardır ; Koşma ,semai , varsağ , destan .    Tekke Edebiyatı ( Tasavvup ) : 13. ve 14. yüzyıllarda İslam dinini yaymak için Yunus Emre , Mevlana , Hacı Bektaş Veli , Hacı Bayram Veli gibi kişilerin Allah ve kul sevgisi konularında yazdıkları şiirler vardır. Bu döneme Tekke edebiyatı adı verilir . Nazım şekilleri şunlardır ; İlahi , nefes , şathiye , nutuk , devriye . 

                                                             =>> KOLAY GELSİN =>> 0