Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T20:18:51+02:00

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış sözcük vardır?

A) Yeni evimizin manzarası çok güzeldi.         C) Alacaklılar mağazanın önünde sabırla bekliyordu
B) Elinde kalınca bir kitapla beni karşıladı.      D) Saçındaki renk renk tokalarla güzel görünüyorsun.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır?

A) Sahilde oturmuş gemileri seyrediyordu.   B) Müzik aletleri çocukluğundan beri ilgisini çeker.
C) Bu yılki filmler, hayranlık uyandırdı.         D) Sonbahar yaprakları her yana dağıldı.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış sözcük vardır?

A) Alıcı gür sesiyle adama bağırıyordu.             B) Kahkahalarla gülen çocuk birden sustu.
C) Bu öğlenki yemek hoşuna gitti mi?               D) Bu güzelliklerin farkına var lütfen.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır?

A) Bazı çiçekler tıpta da kullanılır.                 B) Derslerini her gün keyifle çalışır.
C) Bu yapıt sizin de ilginizi çeker.                  D) Bahçemizde bir eğlence düzenledik.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış sözcük vardır?

A) Yeni defter almak için kırtasiyeye gitti.                B) Minik kızın güzel bir yüzü vardı.
C) Benimle konuşmadı kızgınlığı geçene kadar.        D) Bu konuyu sizinle daha önce tartışmıştık.


6. 'Aramana gerek yok benim cebimde bozukluklar vardı.''cümlesinde yapım eki almış kaç tane sözcük vardır?

A) 1               B) 2                       C) 3                            D) 4

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?

A) Adam, yolcunun yüzüne hayretle baktı.      B) Her zaman dürüst insanları severim.
C) Benim çantam kırmızıdır.                           D) Şimdi başka insanlar da gelecek.

 

8.  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ikiden fazla yapım eki vardır?

A) saygısızlık            B) akılsızlık           C) sevimsizlik    D) sabırsızlık

 

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?

A) bilgi                    B) meslektaş                   C) sorguç           D) kedimiz

 

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece çekim eki almıştır?

A) süpürgeler         B) kuşlar                  C) gölge D) yağmurluk

 


           
11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?

A) kalemlerim               B) gözlüğüm                  C) ağaçtan           D) balıkçı
 

12. '-ler'' eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Masadaki bardaklar pek temiz değildi.            B) Ezgiler akşam bize gelecek.
C) Çiçekler çok güzel kokuyor.                            D) Kitaplar en iyi dostumuzdur.

 

 

13. 'Sevgi, iki sat ders çalıştı.''
Yukarıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?

A) sevgi                         B) saat                     C) ders                      D) çalıştı

 

14. 'Kadın evini temizledi.''cümlesindeki ''evini'' sözcüğü sırasıyla hangi ekleri almıştır?

A) hal eki - iyelik eki                  B) yapım eki - çekim eki
C) şahıs eki - hal eki                  D) iyelik eki - hal eki

 

15. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) Onun bağrı zaten yaralıdır.               B ) O da bu akşam geliyor.
C)  Burada oğlu onu savunmada.           D) Boğaziçi yalılarında geçti, ömrüm.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ulama” yoktur?

A) Geçen yıl eylülde, okullar açıldı.                  B ) Salondan yemek odasına geçilir.
C )Çağımızın icatları, insana parmak ısırtır.      D ) Heceler, harflerin sayısına göre ayrılır.

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır?

Uykusuz geçen gecenin etkisini azaltmak istiyordu. Sıkıntı dolu günlerimi güzelliklerle doldurmaya çalıştım. Başlangıçta bu oyunun inceliklerini fark edememiş. Bu çalışmalar daha sonra zevkli bir uğraş haline geldi.

 

18. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, hem yapım eki hem çekim eki almıştır?

Geçiyordu araba yola benzer bir sudan Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı

 

19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almamıştır?

Hemen hazırlandım ve yola koyuldum. Bu yeşillikler bana köyümü hatırlattı. Buradaki insanlar balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Maçta çok bağırdığı için sesi kısılmıştı.

 

20. Hüzünlü bir türkü gibi bastırdı yorgunluk

      I

En altta yüreğim dağ dağ üstüne

                   II

Bıraktım sazımı son dönemeçte

     III

Yeni sözler gerek sevda üstüne

          IV

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

A) I.          B) II.           C) III.       D) IV

 

 

 ALINTIDIR

1 5 1
2012-12-09T20:20:21+02:00

1.   Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük fiil çekim eki almıştır?

A) Senin ki gölgen uzanmış yerlere (uzanmış)

B) Senin bitmez tükenmez çiçeklerine...(tükenmez)

C) Rüzgârlarla zamanı aramakta(rüzgarlarla)

D) Gözlerim hemen fark eder birisi uyudu mu.(gözlerim)

E) Seninle hayatın yaşadığı şu noktada(yaşadığı)

0