Cevaplar

2012-12-09T20:37:45+02:00

Karaman Oğulları

Karamanoğullarının kimliği
Anadolu Selçuklularının dağılmasından sonra Selçukluların hakim oldukları Topraklar üzerinde çeşitli adlar altında çok sayıda beylikler kuruldu. Bu beyliklerden Karamanoğulları Selçukluların sahip oldukları topraklar üzerinde değil başka bir devletin Kilikya Ermeni prensliğinin toprakları üzerinde kurulmuş tek beyliktir. Karamanoğulları beyliğinin Ermeni prensliği içindeki toprakları Kilikya Ermeni prensliği içindeki Rubenian hanedanının hakim olduğu topraklarla sınırlı kalmıştır. (Rubenianlar Sultan Selahattin'in Kilikya'ya girmesiyle prensliğin yönetimine gelmişler Selahattin'in Kilikya'dan ayrılmasıyla da iktidarı Hetumianlara kaptırmışlardır. O nedenle o sırada iktidarda bulunan Hetumian hanedanı ile iktidar çekişmesi içindeydiler. Rubenianlar Türklerle bir yakınlaşma içine girmişlerdi. Pek çoğu Türkçe isimler kullanıyorlardı.)

 

Kuruluşu
Karamanlılar; Anadolu'ya on bin oba (çadır) olarak geldiklerinde başkanları Sadeddin Bey'di. (12:yy. sonları 13.yy. başları) Yazları Sivas yöresine gelip kışları da İran taraflarına giderek konar-göçer bir yaşantı sürdürüyorlardı. Sadeddin Bey ölünce yerine oğlu Nureddin'i bey seçtiler. Nureddin Bey ilk olarak Ermeniler elinde olan Ereğli kalesini aldı. Sonra Selçuklu sultanına asi olan Sivas beyi Hacı Bahadır elinden Si-vas kalesini de aldıktan sonra bir de bağlılık mektubu yazıp kalenin anahtarını sultana göndererek bağlılığını bildirdi. Bundan çok mem-nun olan sultan; o sıralar Ermenek ve Mut yöresinde yaşayan Türk obalarının kalelerdeki Ermenilerden şikayet etmeleri üzerine Nureddin Bey'e bir mektup yazıp asker çekip buralara gelmesini kaleleri Er-meniler'den almasını alabildiği kaleleri kendisine vereceğini bildirdi.

mümkünse en iyi yanıt diye işaretleyebilir misin önemli

 

1 2 1