Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T20:58:58+02:00

selanik Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ve önemli bir ticaret merkezi olan kentiydi. Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi. Bu demiryolu da şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır.

Selanik ayrıca birçok dinden ve milletten insanları barındırıyordu. Türklerin çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu. Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu.

Fransız ihtilaline kadar barış içinde bir kent iken, Fransız İhtilali’nin çıkardığı Milliyetçilik akımları sonucu balkanlar karışmış; Balkan ulusları bağımsız olmaya çalışmıştır. Bu durumdan Selanik de etkilenmiş ve kentte kargaşa ortamı hüküm sürmeye başlamıştır.

Fransız İhtilali sonucu Osmanlı Devleti parçalanma-ya başlanmış; Osmanlı Devleti de bu duruma çözüm aramış ve bazı fikir akımları ortaya çıkarmıştır. Osmanlıcılık fikri : Bu fikre göre ırk ve din ayrımı gözetilmeksizin herkes Osmanlı vatandaşıdır fakat Balkan Savaşları’nda Balkan devletlerin bağımsız olmak istemesi ve diğer ulusların Osmanlı Devleti’nden ayrılmak istemesi nedeni ile bu fikir başarısız olmuştur.

 

Daha sonra İslamcılık fikri ortaya atılmıştır. Bu fikre göre sadece Müslüman halkı devletin çatısı altında tutmaktı. Bu da 1. Dünya savaşında Müslüman Arapların Osmanlıya saldırması ile başarısız oldu. En sonundaTürkçülük akımı ortaya çıkmış ve başarılıda olmuştur. Kurtuluş Savaşı bu başarıya önek gösterebilir

1 5 1