bir çiçekte meyvenin oluşmasını sağlayan kısım neresidir?

dinanometreye uygulanan kuvvet arttıkkça dinanometre içindeki yayın .......... artar. (boşluğu doldurun.)

bir noktaya uygulanan aynı yöndeki kuvvetlerin bileşkesi bu kuvvetlerin ............ eşittir.

1

Cevaplar

2012-12-10T10:25:16+02:00

ÇİÇEĞİN KISIMLARI:
Yüksek yapılı bitkilerin üreme organına çiçek denir. Çiçekler, uzunlukları farklı bir sapın ucunda ve bir eksen etrafında iç içe geçmiş birkaç bölümden oluşur. Bunlar: 

1- Çiçek sapı 2- Çiçek tablası 3- Çanak yaprak
4- Taç yaprak 5- Erkek organ 6- Dişi organ
• Tam Çiçek: Bir çiçekte yukarıda saydığımız kısımların hepsi varsa buna tam çiçek denir. 
• Eksik Çiçek: Erkek ya da dişi organdan yalnızca birini bulunduran çiçektir.
• Erselik Çiçek: Erkek ve dişi organların ikisini birden bulunduran çiçektir.

0