Cevaplar

2012-12-09T21:45:19+02:00

GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM 

Benim bunda kararım yok, 
Bunda gitmeye geldim 
Bezirganım mataım çok, 
Alana satmağa geldim. 

Ben gelmedim da'vi için 
Benim işim sevi için 
Dostun evi gönüllerdir, 
Gönüller yapmağa geldim 

Dost eşruğu deliliğim, 
Aşıklar bilir neliğim 
Devşuruben ikiliğim, 
Birliğe bitmeye geldim 

Yunus Emre aşık olmuş, 
Ma'şuka derdinden olmuş 
Gerçek erin kapısında 
Ömrüm harcamaya geldim 

Yunus EMRE

bezirgan: Tüccar 
mata : Mal,erzak 
dav'i : Dava peşinde koşmak,kavga,dava. 
sev'i : Sevgi 
eşruk : Sarhoşluk 
devşuruben : Kaldırıp 
bitmek : Kavuşmak 
maşuk : Allah (Aşık olunan)

5 4 5
2012-12-09T23:58:03+02:00

Severim Ben Seni Candan İçeri

Severim ben seni candan içeri, 
Yolum ötmez bu erkandan içeri. 

Nereye bakar isem dopdolusun, 
Seni kanda koyam benden içeri! 

O bir dilberdürür yoktur nişanı 
Nişan olur mu nişandan içeri. 

Beni benden sorman, bende değülüven, 
Suretim boş yürür dondan içeri. 

Beni benden alana ermez elim, 
Kadem kim basa sultandan içeri. 

Tecelliden nasib erdi kimine, 
Kiminin maksudu bundan içeri. 

Kime didar gönülden şule değse 
Onun şulesi var, günden içeri. 

Senin aşkın beni benden alıptır, 
Ne şirin dert bu; dermandan içeri. 

Şeriat, tarikat yoldur varana, 
Hakikat, marifet, andan içeri. 

Süleyman kuş dilin bilir dediler 
Süleyman var Süleyman'dan içeri. 

Unuttum, din-diyanet kaldı benden. 
Bu ne mezhepdürür, dinden içeri. 

Dinin terkedenin küfürdür işi, 
Bu ne küfürdür, imandan içeri. 

Geçer iken, Yunus, şeş oldu dosta, 
Ki kaldı kapıda andan içeri... 

Yunus Emre

4 3 4