Boşluk doldurma:

1) hücreyi oluşturan maddeler ......... meydana gelmiştir.

2)atomların yapısında ..... negatif, ........ pozitif ve ......... ise yüksüzdür.

3)İki yada daha fazla cins atomdan oluşan saf maddelere ...... denir.

4)......... vitamini kalsiyumun emilebilmesinde etkilidir.

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-09T21:56:19+02:00

1  C O H  maddeleri

2    elektron         proton     nötron

3        bileşik

4    D

1 5 1
2012-12-09T22:29:22+02:00

1. si c h o n p s diğerleri arkadaşın dediği gibi

 

1 5 1