Cevaplar

2012-12-09T22:03:32+02:00

-Al malın iyisini çekme kaygısını.
-Almak kolay ödemek zordur.
-Aç koyma hırsız olur,çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.
-Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.
-Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.
-Bahar çiçeğiyle güzeldir.
-Bal yiyen baldan bıkar.
-Bebeler birbirinden huy kapar,ayranlarına su katar.
-Çocuk evin meyvesidir.
-Çocuğa iş buyuran,ardınca kendi gider.
-Darlıkta dirlik olmaz.
-Dağ dumansız insan hatasız olmaz.
-Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış.
-Dert saklayanda kalır.
-Devden büyük dert var.
-Dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.
-Dost kazan dost;düşman anadan da doğar.
-Düşmanı karıncaysa,sen fil olur.
-Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.
-Fırsat eldeyken sürün devranı

 

 

0
2012-12-09T22:06:13+02:00


Doğru, sarsılır ama yıkılmaz.


Sözü söyle alana,kulağında kalana


 Dolu küpün sesi çıkmaz
Irak yerin haberini kervan getirir
 Çalışanı mal basar, tembeli uyku basar
Toprağı işleyen ekmeği dişle
 Aceleci sinek süte düşer
Sen işten korkma, iş senden korksun
Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler

Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur)

Sana taşla vurana, sen aşla vur (dokun)

Sefa ile yenen cefa ile kazanılır

Pilâv y
Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez
 
 Çok bilen çok yanılır
Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.
 Her ağaçtan kaşık olmaz
Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer)


Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez


Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.


Çocuğa iş buyuran, ardına kendi düşer (Çocuğa iş, ardına sen düş/ Çocuğu işe sal, ardınca sen var)


  Üçlenmemiş eken, olmamış biçer

 

 

 

 

alıntıdır...


0