Cevaplar

2012-12-09T22:39:24+02:00

S:Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamından olmayan il aşağıdakilerden hangisidir?
C:Yozgat

S:Bitki örtüsü ile yapılan hayvancılık arasında ilişki ile ilgili sorunun cevabı Kpsscafe.com

C:Maki-Kıl keçisi, Bozkır-Koyun, Çayır-Sığır ve Çiçekli bitkiler-Arıcılık olacak

S:Termik santrallerin hangisini çevre kirliliğine en az yol açar?
C:Ambarlı Termik Santrali

S:Meltem rüzgarlarının ortak özellikleri nelerrdir?
C: II-III

S: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerinde en az etkilidirKpsscafe.com
C:: İklim özellikleri

S:Kıyı bölgelerimizde bitki türünün fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
C:İklim özellikleri

S:Türkiye'de maden çıkarılan yerler ile ilgili soru
C: Konya - Seydişehir - Manganez

S:Aşağıdakilerden hangisi hizmet türü bakımından farklıdır?
C: Tarım işçileri

S:Verilen Türkiye haritasında da şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir) ortak özelliği değildir
C: Turist taşıma gelişmiştir.

S:Nüfus sayımları ile ilgili verilen soruKpsscafe.com
C: "Kentsel nüfus, tarımsal nüfustan her zaman fazladır." olacaktır.

S:Dış ticaret açığını etkileyen özelliklerden biri değildir
C: Üretilen malın yurt içinde tüketilmesi

S: Hangisinin doğaya etkisi en azdır -

C: Arıclık(KPSS) thankss isterim

0
2012-12-09T22:41:43+02:00

S:Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamından olmayan il aşağıdakilerden hangisidir?
C:Yozgat

S:Bitki örtüsü ile yapılan hayvancılık arasında ilişki ile ilgili sorunun cevabı Kpsscafe.com

C:Maki-Kıl keçisi, Bozkır-Koyun, Çayır-Sığır ve Çiçekli bitkiler-Arıcılık olacak

S:Termik santrallerin hangisini çevre kirliliğine en az yol açar?
C:Ambarlı Termik Santrali

S:Meltem rüzgarlarının ortak özellikleri nelerrdir?
C: II-III

S: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerinde en az etkilidir? Kpsscafe.com
C:: İklim özellikleri

S:Kıyı bölgelerimizde bitki türünün fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
C:İklim özellikleri

S:Türkiye'de maden çıkarılan yerler ile ilgili soru
C: Konya - Seydişehir - Manganez

S:Aşağıdakilerden hangisi hizmet türü bakımından farklıdır?
C: Tarım işçileri

S:Verilen Türkiye haritasında da şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir) ortak özelliği değildir
C: Turist taşıma gelişmiştir.

S:Nüfus sayımları ile ilgili verilen soruKpsscafe.com
C: "Kentsel nüfus, tarımsal nüfustan her zaman fazladır." olacaktır.

S:Dış ticaret açığını etkileyen özelliklerden biri değildir
C: Üretilen malın yurt içinde tüketilmesi

S: Hangisinin doğaya etkisi en azdır -

C: Arıclık(KPSS) thankss isterim

0