Cevaplar

2012-12-09T22:47:57+02:00

ALINTIDIR...

 

 

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla Atatürk'ün direktifiyle 1931 yılında kurulan araştırma kurumudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kurum, 15 Nisan 1931 günü 16 üye ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla kurulmuştur. 3 Ekim 1935'te ismi Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında çıkarılan bir yasa ile T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı bir kuruluş haline gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk, vasiyetnamesinde Türk Tarih Kurumu için de parasal varlığından bir pay ayırmıştır. Kurumun ana geliri, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisse senetlerinden oluşmaktadır. Daha sonra gelen cumhurbaşkanları Türk Tarih Kurumu'nun koruyucu başkanlarıdır.

Kurum, çalışmalarına Ankara'daki Türk Ocağı Halk Evleri binasında başlamıştı. 1940 yılı sonunda Dil,Tarih, Coğrafya Fakültesi binasına taşınmış, 12 Kasım 1967'de ise kendi binasına geçmiştir. Projesi Turgut Cansever'e ait olan ve Nail Çakırhan tarafından yapılan bu bina, Türkiye'de çağdaş mimarlığın önde gelen eserlerinden birisidir ve 980 yılında Uluslararası Ağahan Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştır.

Türk Tarih Kurumu Faaliyetleri

Türk Tarih Kurumu, Türk Tarihi ve Türkiye Tarihini incelemek ve sonuçları yaymak için konferanslar, seminerler, kongreler, anma törenleri, sergiler düzenler; kazılar yaptırır, kitaplar yayınlar; kurumun üyeleri uluslararası kongre ve seminerlere katılarak bildiri sunar.

Türk Tarih Kurumu Kongreleri

Geleneksel olarak düzenlenen Türk Tarih Kongreleri Türk Tarih Kurumu'nun en bilinenetkinliklerindendir. İlk iki Türk Tarih Kongresi, Atatürk'ün koruyucu başkanlığında gerçekleşmiştir.

 

1. Türk Tarih Kongresi, 2-11 Temmuz 1931'de Ankara Halkevi'nde gerçekleşti. Amacı, yeni tarih görüşü ve tarih öğretiminde izlenecek yolun öğretmenlere aktarılması idi.

 

 

2. Türk Tarih Kongresi, 20-25 Eylül 1937'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti.Uluslararası nitelikteki bu kongrede Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi amacı güdüldü.

 

 

3. Türk Tarih Kongresi, 15 -2 0 Kasım 1943

 

 

4. Türk Tarih Kongresi, 10-15 Kasım 1948

 

 

5. Türk Tarih Kongresi, 12-17 Nisan 1956

 

 

6. Türk Tarih Kongresi, 20-26 Ekim 1961

 

 

7. Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül 1970

 

 

8. Türk Tarih Kongresi,11-15 Ekim 1976

 

 

9. Türk Tarih Kongresi, 21 25 Eylül 1981

 

 

10. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986

 

 

11. Türk Tarih Kongresi, 5-9 Eylül 1990

 

 

12. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994

 

 

13. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999

 

 

14. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002

 

Atatürk Yıllık Konferansları

Kurum, 1963 yılından beri Atatürk Yıllık Konferansları düzenlemektedir.

Yayınlar

 

1937 yılından beri yayınlanan Belleten adlı yayın, kurumun süreli yayınır.

 

 

Kurum tarafından 1964'ten beri çıkarılan Belgeler adlı bir başka yayın ise Türk arşivindeki belgeleri açıklamalı olarak yayınlar.

 

 

1991'den bu yana Höyük adlı yayın kazı raporlarını yayınlamaktadır.

 

Kazılar

22 Ağustos 1935'te, Kurum'un kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı Alacahöyük Kazısı'dır. Bunu Trakya ve Anadolu'nun türlü bölgelerinde yapılan kazı ve arkeolojik araştırmalar izlemiştir. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzede sergilenmektedir.

Uluslararası Bilim Kurumlarında Üyelik

Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Akademiler Birliği'nin (International Union of Academies-IUA) Türkiye'deki tek üyesidir.

Kütüphane

Tarih ve arkeoloji alanında ülkenin en büyük kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesidir. Kurum, Türkiye'nin son çağlar tarihi için de zengin bir arşive sahiptir.

Türk Tarih Kurumu Başkanları

 

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (1993-?)

 

 

turgay öz (1988-?

 

 

Yaşar Yücel (1983-1993)

 

 

Sedat Alp (1982-1983)

 

 

Yusuf Akçura (1932-1935)

0