You _____ have some problems ______ some in _____ family. Don't worry-everything will ______ good ______

1.boşluk hangisi?

A- be B-should C-will D-are

2. boşluk?

A- by B-with C-in D-to

3. boşluk?

A-her B-his C- my D-your

4.boşluk?

A-go B-have C-be D-is

5.boşluk?

A-soon B-now C-everyday D-always

2

Cevaplar

2012-10-01T19:57:12+03:00

1.boşluk  should (tahmin ettiği için should olmalı)

2.boşluk with ( kiminle sorunun olduğunu belirtir)

3.boşluk your ( tavsiye veriyor yani sana söylüyor)

4.boşluk be (will den sonra fiil gelmeli ve olmak anlamına gelmeli)

5.boşluk soon ( gelecek zaman olduğu için soon olmalı)

0
2012-10-01T21:07:27+03:00

1. should
2. with

3.  your

4. be
5. soon :)

0