Cevaplar

2012-12-09T22:59:48+02:00

ürk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Hazarlar

 

Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?

CEVAP:   Kut İnancı

 

Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?

CEVAP:  Baga Tarkan

 

İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?

CEVAP:  Yuğ

 

Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?

CEVAP:  Mete Han

 

 

 

İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?

CEVAP:  Toy

 

 

Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)

CEVAP:  Avarlar

 

Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?

CEVAP:  Asya Hun Devleti—Selçuklular–Osmanlılar

 

Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Uygurlar

 

Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Uygurlar

 

Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?

CEVAP:  Uygurlar

 

Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?

CEVAP:  Yerleşik yaşama geçmeleri

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T23:01:45+02:00
Zabitân, Yavuz, Hamza ve Felâh Grupları Askerî Polis Teşkilâtı


Tetkik Heyeti Âmirlikleri Müsellâh Müdâfaa-i Milliye Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti


Millî İstihbarat Teşkilâtı
1 5 1