Cevaplar

2012-12-10T10:52:06+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1)
Fotosentez: Işık enerjisi kullanılarak ATP üretir.(Fotofosforilasyon)
Kemosentez: İnorganik maddeleri yakarak ATP üretir.(Kemofosforilasyon)
Solunum: Organik maddeleri parçalayarak ATP üretir.(Oksidatiffosforilasyon)
Fermantasyon: Substrat düzeyinde fosforilasyon.


2) Oksijenli solunum, oksijensiz solunum , kemosentez ve fotosentez olayları ile üretilir. Hücre bölünmesi, enzim, protein, RNA sentezi, aktif taşıma, sinirsel iletim kasların kasılması, büyüme, gelişme, hareket gibi olaylarda ATP harcanır.


3) *Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.
  *Hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur.
  *Canlılar, tek, koloni ya da çok hücrelidir.
  *Canlının kalıtım materyali hücre içerisinde bulunur.

54 4 54