Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-11-11T17:11:53+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba;

Cevap " C" şıkkı'dır. 
Nutuk; Tekke - Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türü'dür. 
=> Türkmen Alevi ve Bektaşilerinin, aşık tarzı halk edebiyatı nazım türü olan nefese verdiği isimdir. 

Kısa kısa açıklayalım; 

*Divan edebiyatının nazım biçimleri
Gazel
=> Aşk, güzellik vb. konularda yazılmış belirli biçimdeki şiirlerdir. 

Kaside
=> Din ve devlet büyüklerini övmek amacı ile belirli kurallar içerisinde yazılmış uzun şiirlere verilen isimdir. 

Mesnevi
=> Her beyti kendi içinde uyaklı uzun nazım biçimidir.

Kıta
=> Sadece ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimidir.

Müstezat
=> Gazelin özel bir biçimine denmektedir. Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılır. 

* Bentlerde kurulan nazım biçimleri
Rubâi
=> D
ört dizelik ve kendine özgü ayrı ölçüsü olan bir nazım biçimidir. 

Tuyuk
=> D
ört dizelik bir nazım biçimidir. 

* Birden çok dörtlükler
Murabba
=> Dört dizelik kıtalar'dan oluşur. Her konuda yazılır. 

Şarkı
=> Genellikle aşk, eğlence konularında yazılan dört dizelik nazım biçimidir.


Başarılar. 
4 5 4