Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T13:46:31+02:00

Yazımıza başlamadan önce birkaç hatırlatıcı bilgi vermek istiyorum. Soykırım nedir?,Ermeniler kimdir ? Bir bakalım.

Soykırım,ırk,milliyet,etnik ve din farkları nedeniyle insan gruplarının yok edilmesidir.

Ermeniler;Pers,Makedon,Selef, Kit, Roma, Part, Sasani, Bizans, Arap ve Türkler’in hakimiyeti altında yaşamışlardır. Ermeniler’i karanlıktan aydınlığa çıkaran Türkler olmuştur. Yani Ermenileri Bizans’ın işkencesinden ve zulmünden kurtaran, onlara hoşgörülü bir ortamda insanca yaşamalarını sağlayan, Selçuklular yani Türkler olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda devrin padişahı ulu sultan Fatih dönemimde ise, Osmanlı kavuğunu görmek isteyenler gibi Ermeniler’e dini özgürlük en üst düzeyde verilmiş, Ermeni cemaatinin dini ve toplumsal faaliyetlerini yürütmek için de Ermeni patrikliği kurulmasına izin verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin dürüst olarak algıladığı bu millet, Osmanlı’nın, tebaasına sağladığı kolaylıklardan en fazla yararlanan Gayr-i Müslimler içindedirler. Askerlikten muaf, vergiden de kısmen muaf tutulmuşlardır. Ticarette, zanaatta ve idari işlerde önemli yerlere gelme imkânı verilmiş olan bu millet, vatanını seven, devletine bağlı, milletle bütünleştiğinden dolayı “ millet-i sadıka” yani “sadık millet” olarak adlandırılmıştır. 

Millet-i sadıka olan Ermeniler Türkçe konuşmuş, dini törenlerini bile Türkçe yapmışlar, Türkçe eserler verenler de olmuştur. Söylentilere göre ilk Türkçe romanı bir Osmanlı Ermenisi tarafından yazılmıştır.

Sözde Ermeni soykırım iddialarına karşı bu toplumda dünden bugüne ne değişti bir bakalım. Daha düne kadar Osmanlı’nın sadık millet dediği Ermeniler bu günlerde (özelliklede 24 Nisanlarda) sahtekâr millet oldu.
Alıntıdır Yazının Devamını  http://www.sivilhaber.com/-sozde-soykirim-iddialari-ve-ermeniler-makale,81.html 

2.KAYNAK SİTE https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=/Sozde-Ermeni-Soykirim-Iddialari 

0