Cevaplar

2012-12-10T13:58:28+02:00

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağ Moleküllerde Atom ları bir arada tutan kuvvettir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdırlar Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler Atomlar bağ
yaparken Elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye içalışırlar Bir atomun yapabileceği bağ sayısı sahip olduğu veya az enerji ile sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir Soy Gazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasıdır Elektron yapıları farklı olan atomlar değişik biçimlerde bir araya gelerek kimyasal bağ oluştururlar

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla
İki atomun ortak elektron kullanmasıyla

Not
Elektron alış verişi ya da elektron ortaklaşmasının nedeni; atomların kararlı hale gelebilmek için elektron düzenlerini soy gazlarınkine benzetme isteğidir Soy gazların 8 değerlik elektronuna sahip oldukları için elektron sayısı 8’e tamamlanır Buna oktet kuralı denir

İYONİK BAĞLAR
İyonik bağlar metaller ile Ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır Metaller elektron vererek (+) değerlik ametaller elektron alarak (-) değerlik alırlar Bu şekilde oluşan (+) ve (-) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır

İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar
İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar

İyonik bileşikler katı halde Elektriği iletmez Sıvı halde ve çözeltileri
elektriği iletirler

KOVALENT BAĞLAR
Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi arlarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir Değerlik Elektronları elementin simgesi çevresinde noktalarla gösterilerek elektron ortaklaşması gösterilir Bu tür formüllere elektron nokta formülleri denir

Periyodik cetvelin A gruplarında değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğundan grup numarası simge çevresine konulacak elektron sayısını gösterir

İki atom arasına konulan noktalar her iki atom için de sayılır ve kararlı Moleküller de atomların simgeleri çevresinde toplam nokta sayısı 8 ‘dir

Moleküllerin elektron nokta formülleri yazılırken Molekülü oluşturan atomların değerlik elektronları belirlenir Yapacakları bağ sayıları saptanır çok bağ yapanlar merkez atomu olarak alınır Merkez atomu birden fazla ise merkez atomları birbirine bağlanacak şekilde yazılır Değerlik Elektronlaratomların çevresine oktet kuralına uyacak şekilde dağıtılır

Apolar Kovalent Bağ: Kutupsuz bağ yani (+) (-) kutbu yoktur İki Hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar İki atom arasındaki bağ H-H şeklinde gösterilir Flor atomunun son yörüngesinde 7 elektronu vardır ve bir tane yarı dolu orbitali vardır 2 flor atomu arasında elektronlar ortaklaşa kullanılarak bir bağ oluşur Oksijenin son yörüngesinde 6 elektronu vardır 2 tane yarı dolu orbitali vardır Buna göre 2 tane bağ oluştururlar

Polar Kovalent Bağlar: Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücüHidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır Dolayısıyla Flor kısmen (-) Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur Bu olaya kutuplaşma denir Bu tür bağa polar kovalent bağ denir Not: Bazı hallerde ortaklaşılan her iki elektron da bir atom tarafından verilir Böyle bağlara koordine kovalent bağ denir

 

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T14:00:40+02:00

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağ Moleküllerde Atom ları bir arada tutan kuvvettir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdırlar Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler Atomlar bağ
yaparken Elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye içalışırlar Bir atomun yapabileceği bağ sayısı sahip olduğu veya az enerji ile sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir Soy Gazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasıdır Elektron yapıları farklı olan atomlar değişik biçimlerde bir araya gelerek kimyasal bağ oluştururlar

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla
İki atomun ortak elektron kullanmasıyla

Not
Elektron alış verişi ya da elektron ortaklaşmasının nedeni; atomların kararlı hale gelebilmek için elektron düzenlerini soy gazlarınkine benzetme isteğidir Soy gazların 8 değerlik elektronuna sahip oldukları için elektron sayısı 8’e tamamlanır Buna oktet kuralı denir

İYONİK BAĞLAR
İyonik bağlar metaller ile Ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır Metaller elektron vererek (+) değerlik ametaller elektron alarak (-) değerlik alırlar Bu şekilde oluşan (+) ve (-) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır

İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar
İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar

İyonik bileşikler katı halde Elektriği iletmez Sıvı halde ve çözeltileri
elektriği iletirler


http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-222&Bilgi=kimyasal-ba%C4%9Flar


diyadinnet.com'dan Alıntıdır
Telif Hakkı © www.diyadinnet.com
Tüm Hakları Saklıdır.

2 5 2