Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T14:20:00+02:00

Cevap: İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET


Kültür:Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tamamıdır. Milletin yaşam tarzıdır.
Medeniyet: Benzer kültürlerin bir araya gelmesi ile oluşan bütüne denir.
Bozkır: Çöl olmayıp, bol otlakları ile hayvancılığa elverişli ve kuru tarıma ortam hazırlayan,
Yarı kurak yaylalardır.
Bozkır Kültürü: Türk tarihinin ilk dönemleri özellikle Asya- Avrupa bozkırlarında geçmiştir. Coğrafya,İklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekillerinin toplumların yaşam tarzı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle, bozkır iklimi de, Türk kültürünü yönlendiren temel unsur olmuştur. Türk yaşayışı, düşünce tarzı, inancı, dünya görüşü , örf ve adetleri bozkırın derin izlerini taşımıştır. 

İslamiyet Öncesi Kurulan Türk Devletlerinin Başlıca Özellikleri:
 Türklerin yaşadığı coğrafya, bozkır özelliği taşır. İklim ve coğrafyaları, hakimiyet anlayışlarını, musiki, din inanışlarını, örf ve adetlerini etkilemiştir.
 Uygur Türkleri hariç, göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir.
 Bağımsızlıklarına düşkünlerdir. Türk halkı devletiyle işbirliği içindedir.
 Hakimiyet, hükümdar ailesinin ortak malı idi. ( Türk devletlerinin en zayıf yönü, saltanat hukukunun sağlam kurallara dayanmamasıdır.)
 Devlet sınırları, milletin ortak malı idi. Hakan bu toprakları korumakla görevli idi.
 Türk Devletleri, Töre kurallarına dayalı bir kuruluştu. Daha Fazla Bilgi İstersen Mesaj Atman Yeterli
0