Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T14:33:48+02:00

Preveze deniz savaşı, Preveze Savaşı, Preveze Savaşı Hakkında, Preveze, Preveze deniz savaşı sonuçları, Preveze deniz savaşının sonuçları, Preveze deniz savaşı sonucu,


Preveze Zaferi, Boğdan Seferinden dönüşte, Barbaros’un oğlu başkanlığında gönderilen bir heyet vasıtasıyla, Yanbolu’da iken Sultan Süleyman Hana arz edildi Bu zafer haberine çok sevinen Sultan Süleyman Han, Barbaros ve arkadaşlarına duadan sonra, kaptan paşa haslarına 100000 akçe zam yaptı ve bütün ülkelere fetihnâmeler gönderdi

Preveze Zaferinden sonra Akdeniz, Türk gölü hâline geldi Avrupa krallarının desteğindeki deniz korsanlığının önüne geçilip, deniz seyahati, ticareti ve sahildeki halkın emniyet ve huzuru sağlandıKuzey Afrika’daki İslam devletleri, Avrupa devletlerinin tecavüzlerinden korundu Denizden hac yolu emniyet altına alınarak, hacılar, korsan taarruzundan emin olarak hac yaptılar 

ALINTIDIR 

0
2012-12-10T14:39:45+02:00

Sebepleri:

 

1.Korfo Adası’nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.

 

2.Alman imparatoru Şarlken’in ve Venediklilerin Osmanlıların Akdeniz’deki üstünlüğüne son vermek istemesi.

 

1538 yılında Andreadorya komutasındaki Haçlı donanması ile Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması arasında yapılan savaşı Osmanlı donanması kazanmıştır.

 

Sonuçları:

 

Bu savaş sonunda Akdeniz Osmanlı himayesine girere bir Türk gölü haline gelmiştir.

 

-1551 yılında İspanyollardan Trablusgarp alınmıştır.

 

-1568 yılında Cenevizlilerden Sakız Adası alınmıştır.

 

-1571 yılında Venediklilerden Kıbrıs alınmıştır.Böylece Akdeniz ticareti Osmanlıların eline geçti ve İnebahtı Deniz Savaşı’na zemin hazırlanmış oldu.

 

0