Cevaplar

2012-12-10T15:23:19+02:00

r kurum, kendi elemanlarının meslekî özelliklerini geliştirmek için bir takım çalışmalar yapar. Bunun için de, elemanlarının hangi özellikleri taşıması gerektiğini bilmesi gerekir. 

Öğretmenlerin ve üniversite öğretim elemanlarının hangi özellikleri taşıması gerektiği konusunda birçok yaklaşımlar vardır. Öğretim elemanlarını bir akademik ve bilimsel teftiş kuruluna değerlendirtmek, bölüm başkanlarına veya kendi arkadaşlarına değerlendirtmek, fakülteden mezun olup da iş hayatına atılanlara değerlendirtmek gibi. Yani, öğretim elemanlarını çeşitli şekillerde değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Bu değerlendirme sistemlerinden yaygın olarak kullanılan bir tanesi de, öğretim elemanlarını öğrencilere değerlendirtmektir.

Amerika ve Avrupa’da çok sık kullanılmakla beraber bizde pek ideal bulunmayan bu sistemden, öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması gibi değil, ama hizmet öncesinde ve hizmet içi çalışmalarda kalitesinin yükseltilmesi yönünde yararlanılması gerekir. Birçok ülke bu değerlendirmeleri, öğretim elemanlarının ders verme konusundaki başarılarını ve öğretim kalitesini artırmaya yönelik olarak kullanıyorlar (Arubayi 1996, Murray 1984, Das Gracas 1986). Ayrıca birçok ülkede öğretim üyeleri üzerinde yapılan araştırmalar, bunların, öğrenci değerlendirmelerinden kendi eksiklerini tamamlama ve kusurlu yönlerini düzeltmede yararlandıklarını göstermektedir. Birçok yönetim, öğretim elemanlarının, bu değerlendirme sonuçlarına göre davranışlarını ve derslerini olumlu yönde geliştirmek için çeşitli hizmetiçi eğitim çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerin ders ve öğretim üyesi seçmesinin mümkün ve tamamen serbest olduğu yerlerde de, öğrenciler, bu değerlendirme sonuçlarına göre ders ve öğretim elemanı seçmektedirler.

Bazı üniversiteler veya alt akademik birimler, kendi elemanlarını her yıl öğrencilere doldurtulan anketlerle değerlendirmektedir. Burada öğrencilere, derslerine giren öğretim elemanlarını konuşmadaki netlik, derse hazırlıklı gelmesi, öğrencilerin konuyu öğrenmelerine duyarlı olması ve farklı görüşleri sunabilmesi gibi açılardan değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının güvenirliği ve geçerliliği üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Öğretim elemanlarını öğrencilere değerlendirtmeyi önemli, değerli ve güvenilir bulan araştırmalar vardır (Murray 1983, Arubayi 1987). Hattâ öğrenciler, hocanın kullandığı metodu, başarı ölçmedeki adaletini ve öğrenci ile ilgilenmesini çok iyi ölçmektedirler (Miller 1988). Öğrenci değerlendirmeleri, eski öğrencilerin ve gözlemcilerin değerlendirmeleri ile tutarlı gözükmekte; hattâ bir öğretim elemanı girdiği değişik derslerde farklı şekillerde değerlendirilmektedir (Öztürk 1999). 

Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti ve öğrenim düzeyi, hoca değerlendir-melerinde pek etkili olmazken, sınıf büyüklüğü ve ders içeriği etkili gözüküyor (Mahiroğlu 1988). 

Son yıllarda ülkemizde üniversite sayısı hızla artmış ve yakın gelecekte de artmaya devam edecek gibi görünmektedir. Bu kurumlara kaliteli öğretim elemanı yetiştirmek için, YÖK bünyesinde Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu kurulmuş ve bu kurul Türkiye’deki lisans üstü eğitimi ve özellikle de doktora eğitimini yeniden düzenleme çalışmaları yapmaktadır. Yeni elemanları dikkatli ve kaliteli bir şekilde yetiştirirken, mevcut öğretim elemanlarının kalitesini de hizmetiçi eğitim veya danış-manlık çalışmaları vasıtasıyla arttırmaya gayret etmelidir (Erçetin 1997).

Öğretim elemanlarının özellikleri

İyi bir öğretmenin veya öğretim elemanının ideal özelliklerinin neler olması gerektiği konusunda bir çok araştırma yapılmış ve bunlara dayanılarak çıkartılmış uzun özellik ve davranış listeleri bulunmaktadır (Yağcı 1997, Dilek 1993).

1 1 1
2012-12-10T15:25:29+02:00

r kurum, kendi elemanlarının meslekî özelliklerini geliştirmek için bir takım çalışmalar yapar. Bunun için de, elemanlarının hangi özellikleri taşıması gerektiğini bilmesi gerekir. 

Öğretmenlerin ve üniversite öğretim elemanlarının hangi özellikleri taşıması gerektiği konusunda birçok yaklaşımlar vardır. Öğretim elemanlarını bir akademik ve bilimsel teftiş kuruluna değerlendirtmek, bölüm başkanlarına veya kendi arkadaşlarına değerlendirtmek, fakülteden mezun olup da iş hayatına atılanlara değerlendirtmek gibi. Yani, öğretim elemanlarını çeşitli şekillerde değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Bu değerlendirme sistemlerinden yaygın olarak kullanılan bir tanesi de, öğretim elemanlarını öğrencilere değerlendirtmektir.

Amerika ve Avrupa’da çok sık kullanılmakla beraber bizde pek ideal bulunmayan bu sistemden, öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması gibi değil, ama hizmet öncesinde ve hizmet içi çalışmalarda kalitesinin yükseltilmesi yönünde yararlanılması gerekir. Birçok ülke bu değerlendirmeleri, öğretim elemanlarının ders verme konusundaki başarılarını ve öğretim kalitesini artırmaya yönelik olarak kullanıyorlar (Arubayi 1996, Murray 1984, Das Gracas 1986). Ayrıca birçok ülkede öğretim üyeleri üzerinde yapılan araştırmalar, bunların, öğrenci değerlendirmelerinden kendi eksiklerini tamamlama ve kusurlu yönlerini düzeltmede yararlandıklarını göstermektedir. Birçok yönetim, öğretim elemanlarının, bu değerlendirme sonuçlarına göre davranışlarını ve derslerini olumlu yönde geliştirmek için çeşitli hizmetiçi eğitim çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerin ders ve öğretim üyesi seçmesinin mümkün ve tamamen serbest olduğu yerlerde de, öğrenciler, bu değerlendirme sonuçlarına göre ders ve öğretim elemanı seçmektedirler.

Bazı üniversiteler veya alt akademik birimler, kendi elemanlarını her yıl öğrencilere doldurtulan anketlerle değerlendirmektedir. Burada öğrencilere, derslerine giren öğretim elemanlarını konuşmadaki netlik, derse hazırlıklı gelmesi, öğrencilerin konuyu öğrenmelerine duyarlı olması ve farklı görüşleri sunabilmesi gibi açılardan değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının güvenirliği ve geçerliliği üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Öğretim elemanlarını öğrencilere değerlendirtmeyi önemli, değerli ve güvenilir bulan araştırmalar vardır (Murray 1983, Arubayi 1987). Hattâ öğrenciler, hocanın kullandığı metodu, başarı ölçmedeki adaletini ve öğrenci ile ilgilenmesini çok iyi ölçmektedirler (Miller 1988). Öğrenci değerlendirmeleri, eski öğrencilerin ve gözlemcilerin değerlendirmeleri ile tutarlı gözükmekte; hattâ bir öğretim elemanı girdiği değişik derslerde farklı şekillerde değerlendirilmektedir (Öztürk 1999). 

Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti ve öğrenim düzeyi, hoca değerlendir-melerinde pek etkili olmazken, sınıf büyüklüğü ve ders içeriği etkili gözüküyor (Mahiroğlu 1988). 

Son yıllarda ülkemizde üniversite sayısı hızla artmış ve yakın gelecekte de artmaya devam edecek gibi görünmektedir. Bu kurumlara kaliteli öğretim elemanı yetiştirmek için, YÖK bünyesinde Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu kurulmuş ve bu kurul Türkiye’deki lisans üstü eğitimi ve özellikle de doktora eğitimini yeniden düzenleme çalışmaları yapmaktadır. Yeni elemanları dikkatli ve kaliteli bir şekilde yetiştirirken, mevcut öğretim elemanlarının kalitesini de hizmetiçi eğitim veya danış-manlık çalışmaları vasıtasıyla arttırmaya gayret etmelidir (Erçetin 1997).

1 5 1