öncelikle saçmalayanı şikayet ederim 7 sorunun yedisininde cevabını yazın

soru 1:

. Aşağıdaki cümlelerde anlatılan eylemlerin her birinde uygulanan kuvvet bir iş yapmıştır. Bu esnada meydana gelen enerji dönüşümlerinin hangisi doğrudur?

A) Hareket halindeki bir bisiklet tekerine uygulanan fren kuvvetinin yaptığı iş kinetik enerjiyi arttırır

B) Gerilmiş bir yayın serbest bırakılmasıyla esneklik kuvvetinin yaptığı iş kinetik enerjiye dönüştürülür.

C) Daldan düşen elmada kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşmüştür.

D) Çatıda durmakta olan kiremit sadece kinetik enerjiye sahiptir

soru 2:

Aşağıda verilen durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

I. Barajda duran suyun akmaya başlaması

II. Dalda duran armudun koparak yere düşmesi

III. Hızla giden arabanın durması

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I ve II,

soru3:

Raftaki bir kitabın Potansiyel enerjisini artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A) Kitap bir üst rafa konulabilir.

B) Kitap bir alt rafa konulabilir.

C) Kitap olduğu rafta hareket ettirilir.

D) Kitap yere doğru serbest bırakılır.

soru4:

. Yerden belirli bir yükseklikte bulunan cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Potansiyel enerji

B) Kinetik enerji

C) Isı enerjisi

D) Elektrik enerjisi

soru5:

Aşağıda verilen durumların hangisi bir kinetik enerji belirtir?

I. Masada duran kalem

II. Hareket eden araba

III. Yuvarlanarak hareket eden misket

A) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız I D) I, II ve III

soru6:

Aşağıdaki maddelerden hangisi potansiyel yada kinetik enerjiye sahip değildir?
A)Yüksekte duran takvim
B)Uçan kuş
C) Gerilmiş yay
D) Yerde duran top

soru7:

Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

a)Görüntü sarı benekte oluşur.

b)Oluşan görüntü terstir.

c)Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.

d)Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.

1

Cevaplar

2012-12-10T15:52:11+02:00

b

b

a

a

a

d

    c bu sorudan emin değilim..................................

1 5 1