Cevaplar

2012-12-10T15:24:32+02:00ALANI   VE   NÜFUSU:

Gerçek   alanı   olan   143.537 Km2   ile   Türkiye   topraklarının   %18′ini   kaplar. Alan   bakımından   3. Büyüklükteki   bölgemizdir.   Bölge   Doğu-Batı   doğrultusunda   1400 Km, Kuzey-Güney   doğrultusunda   100-200   Km   ile   bir   şeride   benzer.

Nüfusu   2000   sayımına   göre   8.4   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2′ye   59   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   altındadır. (Türkiye   ortalaması   Km2′ye 83   kişi)

BÖLÜMLERİ:

1.Batı   Karadeniz

2.Orta   Karadeniz

3.Doğu   Karadeniz

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:

Kıyıları:

Dağlar   kıyıya   paralel   olarak   uzandığı   için   kıyılar   az   girintili-çıkıntılıdır. Bu   kıyı   tipine   Boyuna   Kıyı   Tipi   denir.

Tek   doğal   limanı   Sinop’tur. Arkasındaki   dağların   ulaşımı   zorlaştırması   nedeniyle   fazla   gelişmemiştir. Buna   rağmen   Trabzon, Samsun   gibi   limanlar   yapay   olmasına   rağmen   ulaşımları   sayesinde   gelişmişlerdir.

Bu   kıyı   tipinde   bir   kıyı   aşındırma   şekli   olan   Falez (Yalıyar)   çok   görülür.

Dağları:

Batı   K.: Küre   (İsfendiyar) Dağları,   Bolu Dağları,   Ilgaz   Dağları,   Köroğlu   Dağları

Orta   K.: Canik   Dağları

Doğu   K.:D.Karadeniz   (Rize) Dağları ( Zirvesi: Kaçkar D.3932), Giresun   Dağları,

Çimen, Kop, Mescit, Akdağ   ve   Yalnızçam   Dağları

D. Karadeniz’de   Zigana   ve   Kop  geçitleri   vardır.

Akarsuları:

Bartın   Çayı (Ulaşım   yapılabilir.), Yenice (Filyos)   Çayı

Kızılırmak (Türk.’nin   en   uzun ırmağı), Yeşilırmak   ve   Çoruh (Gürcistan’dan   dökülür.)

Ovaları:

Kastamonu, Bolu   ve   Düzce   Ovaları. Bafra   ve   Çarşamba   Delta   Ovaları

Gölleri:

Sera   ve   Tortum   gölleri (Heyelan   Gölleri),   Abant   ve   Yedigöller. Baraj   Gölleri: Almus, Suat   Uğurlu, Hasan   Uğurlu (Yeşilırmak), Hirfanlı   ve   Altınkaya (Kızılırmak), Sarıyar (Sakarya)

İKLİM   VE   BİTKİ ÖRTÜSÜ:

Bölgenin   kıyı   kesiminde   Karadeniz   İklimi   görülür. İklim   bu   alanlarda   her   mevsim   yağışlı   ve   ılımandır. En   fazla   yağışı   sonbaharda, en   azını   yazın   alır. Bitki   örtüsü   Ormandır. Bölge   orman   bakımından   ilk   sırada   gelir. Yağışlı   ve   ılık   olduğu   için   yangın   çok   azdır. En   fazla   yağış   alan   bölgemizdir. Rize’de   en   fazla   alan   şehirdir.

İç   kesimlerde   iklim   karasallaşır. Dağların   bu   güney   yamaçlarında   yazları   sıcak   ve   kurak   kışları   soğuk   ve   kar   yağışlı   bir   iklim   görülür. En   fazla   yağışı   ilkbaharda, en   azını   yazın   alır.   Bitki   örtüsü   ise   buralarda   Bozkırdır.

Yağışın   bol   olması   sayesinde   orman   ve akarsuların   debileri (su   miktarları)   fazladır. Yağışın   yeterli   olması   sayesinde   nadasa   bırakmanın   en   az   olduğu   bölgemizdir. Bölge   kuzeye   yakın   olduğu   için   güneşten   yararlanma   süresi azdır, gölge   boyu   uzundur, gece-gündüz   süresi   arasında   fark   en   fazladır. Kimyasal   çözülmenin de   en   fazla   olduğu bölgemizdir.

karadeniz bölgesi, özellikleri bitki örtüsü, yer altı kaynakları, iklimi, nüfusu

 

Alan   bakımından   %18   ile   3.   Büyük   bölgemizdir. Kırsal   nüfusun   en   fazla   olduğu   bölgemizdir. Ormanlarımızın   %27′sine   sahip   olarak   1.Sıradadır. En   fazla   yağış   alan   bölgedir. Nadasa   bırakmanın   en   az   olduğu   bölgedir. Temel   geçim   kaynağı   tarımdır. En   çok   göç   veren   bölgedir. Güneşten   yararlanma   oranı   en   az   bölgedir. Gölge   uzunluğu   en   fazla   bölgedir. Gece-Gündüz   süresi   arasındaki   farkın   en   fazla   olduğu   bölgedir. Kimyasal   çözülmenin   en   fazla   olduğu   bölgedir. En   fazla   heyelan   olan   bölgedir. En   fazla   falez (yalıyar)   olan   bölgedir. Çay, Fındık, Mısır, Keten-Kenevir, Soya   Fasulyesi   üretiminde   1. Sıradadır. Taşkömürünün   tamamı   ve   Bakırın   yarısı   bu   bölgeden   sağlanır. Kereste   en   çok   Sinop, Kastamonu   ve   Bolu’da   üretilir. Boyuna   kıyı   tipi   görülür. Sıcaklık   ortalaması   14-15   derece,   yağış   ortalama   1000   mm’dir. Çatalağzı   Termik   Santrali   bu   bölgededir. Kızılırmak   Türkiye’nin   en   uzun   ırmağıdır. Batın   Çayının   kısa   bir   bölümünde   akarsu   ulaşımı   yapılabilmektedir. Yeryüzü   şekilleri   nedeniyle   İnsan   ve   hayvan   gücüyle   tarım   yaygındır.
7 3 7