Cevaplar

2012-12-10T15:27:04+02:00

moğol .............................

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T15:27:23+02:00

       1.MOĞOLLAR

      Cengiz Han tarafından Karakurum merkezli olarak kuruldu(1196).Moğol kavimlerini yönetim altına alan Cengiz daha sonra Uygur, Karahitay ve Harzemşahlara son verdi.Çin’i egemenliğine alıp sınırlarını Çin’den Harzem ve Kırım nehrine kadar genişletti.1227’de ölümüyle devlet , 4 oğlu arasında paylaştırıldı.

       Çin’de Kubilay Hanlığı, Karadeniz ve Hazar’ın kuzeyinde Altın Orda Devleti, Türkistan’da Çağatay Hanlığı ve İran’da İlhanlılar Devleti kuruldu.

        Moğolların önünden kaçıp Türkmenlerin Anadolu’ya gelip yerleşmesi, Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşmasını hızlandırdı.                              

        Moğollar Türklerle iç içe yaşadıklarından bir süre sonra Türkleşip İslmalaştılar(Kubilay Hanlığı hariç).   

                    2.ALTIN ORDA DEVLETİ

        Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeydoğusunda kuruldu(1227).Merkezleri Saray şehri olup sınırları doğuda Altay olup, batıda Macaristan’a kadar genişlettiler.Rusları vergiye bağlayıp, güçlenerek güneye inmelerini engellediler.Devletin Timur tarafından yıkılmasıyla(1395) toprakları üzerinde Kırım, Kazan, Sibir, Nogay ve Özbek gibi hanlıklar kuruldu.

                    3.TİMUR DEVLETİ

        Çağatay Han’lığına son veren Timur tarafından Semerkant tarafından kuruldu(1369).Harzem,İran ve Azerbaycan’ı aldı.Altın orda devletini yıktı(1395).Hindistan’a sefer yaparak , Kuzey Hindistan’ın bir bölümünü ele geçirdi(1398).Irak ve Karakoyunlu topraklarını alıp 1402 Ankara Savaş’ında Osmanlı Devlet’ini mağlup etti.

        Çin Seferi sırasında ölümüyle devlet zayıfladı(1425).Devlete 1507 yılında Özbekler son verdi.

        Timur’un amacı Cengiz Han gibi büyük bir devlet kurmaktı.Bunun için çıkacağı Çin Seferi öncesi arkasında güçlü bir devlet bırakmamak için Altın Orda ve Osmanlı Devletlerine karşı seferler yaptı.

                    4.BABÜR DEVLETİ

        Kuzey Hindistan, Afganistan taraflarında Babürşah tarafından Agra merkezli olmak üzere kuruldu(1526).Babürname ve Taç Mahal eserleriyle meşhur olup, İslamiyetin Hindistan’a yerleşmesinde katkıları oldu.1858 yılında İngiliz sömürgesi altına girdiler.

                    5.AKKOYUNLU DEVLETİ

        Kara Ylük Osman tarafından Doğu Anadolu’da kuruldu(1403).En parlak dönemlerini Uzun Hasan’la yaşadı.Bu dönemde Karakoyunlulara son verilip İran ve Irak’ın bir bölümü ele geçirildi.Ancak Uzun Hasan’ın Karamanoğullarına yardım etmesi ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile ittifak kurması Osmanlı Hükümdarı 2. Mehmet’le 1473 Otlukbeli Savaş’ına yol açmış ve mağlup olmasıyla devlet yıkılış sürecine girmiştir.1502 yılındada Şah İsmail(Safeviler) tarafından devlete son verilmiştir.

                    6.KARAKOYUNLAR

        Bayram hoca tarafından Erzurum,Musul taraflarında kuruldu(1365).Kara Yusuf’un Timur’a karşı Osmanlı Devleti’ne sığınması Ankara Savaş’ının sebeplerinden olmuştur.Ankara Savaş’ından sonra tekrar güçlendirilirsede Kara Yusuf’un ölümünden sonra devlet zayıflamış ve 1469’da Akkoyunla

1 5 1