Cevaplar

2012-12-10T15:43:46+02:00

5. sınıfı tam hatırlamıyorum ama hava durumu ve ilerisindeki iki konu çıkabilir yardımcı olduysam ne mutlu bana :D

1 3 1
2012-12-10T15:44:52+02:00

A- Kutudaki başkentleri uygun cümleye yerleştiriniz. (5x3=15points)

   

Paris / Ankara / London  / Madrid / Berlin/ Rome

 

 

 

 

1. ……Berlin…… is the capital city of Germany.

2. …………………… is the capital city of France.

3. …………………… is the capital city of Turkey.

4. …………………… is the capital city of Spain.

5. …………………… is the capital city of England.

6. ……………………. is the capital city of  Italy. 

 

B- Aşağıdaki şekli inceleyerek boşluklara uygun kelimeleri getiriniz. (4x5=20points)

 

(behind- between-in front of-next to)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The cinema is  ………………….. the market.  Park is …………………..  the market. Car  is …………………. the school. Museum is ……………………. the hospital and school.

 

 

C- Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. (10x1=10points)

1. Googy is _____________the bag
A) between                             B) under                                 C) on                      D) next to       

2. Ankara is the capital city of __________.
A) Italy                   B) France                              C) England                             D) Turkey

3. İstanbul is in the _____________ region.
A) Eastern Anatolia                B) Black Sea                          C) Marmara                            D) Mediterranean

4. Trabzon is in the _____________ region.
A) Eastern Anatolia                B) Black Sea                          C) Marmara                            D) Mediterranean

5. Kızılırmak is a __________.
A) mountain                           B) river                  C) valley                 D) lake

6. Uludağ is a __________.
A) mountain                           B) river                   C) valley                                 D) lake

7. Uzungöl is a __________.
A) mountain                           B) river                   C) valley                                 D) lake

8. Murat: ___________________?
Cemile : I’m Turkish.
A) Where are you from?                                        B) How old are you?
C) What nationality are you?                                  D) How are you?

9. Ali: ___________________?
Fatma : I’m from Turkey.
A) Where are you from?                                        B) How old are you?

C) What nationality are you?                                  D) How are you?  

10. Mardin is a __________.
A) country               B) nationality                    C) mountain                  D) city

 

 

D-Boşlukları doğru ise True(t) yanlış ise False(f) ile işaretleyiniz. (5x1=5points)

 

(       )SİNOP IS IN THE NORTH OF TURKEY.

(       )ANTALYA IS IN THE NORTH OF TURKEY.

(       )İZMİR IS IN THE WEST OF TURKEY.

(       )IĞDIR IS IN THE SOUTH OF TURKEY.

(       )ANKARA IS IN THE CENTER OF TURKEY.

 

E- Boşlukları ülke yada millet isimleriyle doldurun. (5x2=10points)

           COUNTRY

       NATIONALITY

          …………

            English

          …………

            French

            Spain

          ………….. 

           Turkey

          …………..

          ………….

           Italian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- Baluncuk içindeki kelimelere bakarak tabloya uygun düşenleri yerleştiriniz. (10x2=20points)

                                                                                                                    

River

Mountain

Capital City

City

Lake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

G-Aşağıdaki bina resimlerinin altına isimlerini yazınız. (10x2=20points)

  

 

       Park     hospital      bus stop        library        fire station       hotel      theatre        police station      restaurant       post office

                                                    

 

________________       _________________         ____________________           ____________________          _____________________

 

                                             

 

________________           _______________________                 _______________________     __________________    _________________

 

 

1 3 1