YAĞMUR -Sitare,sana büyük bir müjdem var kızım. Genç muallim, henüz mektebinden dönmüştü.Kapının yanındaki küçük odada güzel,ince sesiyle yavaş yavaş şarkı söylüyordu.Bu, onun çok eski -minimini bir ilk mektep talebesi olduğu günlerden kalma -bir adeti idi: Akşamları evin kapısından girince çantasını top gibi havaya atıp tutar,şarkıya başlardı. Aradan on beş seneye yakın bir zaman geçmişti.Sitare büyük mekteb talebesi,daha sonra ana mektebi mualimi olmuştu.Her ev gibi onların evi de büyükmuharebenin musibet vemateminden hissesini almıştıMeşhur bir dava vekili olan babası harbin ilk senesinde ölmüş,ikisene sonra büyük kardeşi Kfkasya'da şehit düşmüştü.Memlekette iş bulamayan küçük kardeşi seneleden beri Mısır'da idi.Orada bir eki baba dostunun ticarethanesinde çalışıyordu.Bin naziçinde büyüyen şımarık,nazlı Sitare bugün ana mektebi mallimi idi.İhtiyar ve hastalıklı annesine babakabilmek için sabahta akşama kadar elliye yakın minimini yaramazın kahranı çekiyordu.Bu inkılaplar elbet onuın ruhunu da çok değiştirmişti.Fakat buna rağmen o,eski neşe ve çocukluğunu bırakmıyor,kapıdan girer girmez şarksına başlıyordu.Müveddet hanım kızının sesini çok sever,daimatatlı bir hüzün ile dinlerdi.Çünkü bu ses onu birkaç dakika için eski,güzel günlerine götürüp getirirdi.Merdiven inip çıkmakta güçlük çektiği için Sitare'yi daima yukarıdakiodasına beklerdi.Fakt bu akşam ona verilecek mühim bir müjdesi vardı.Yavaş yavaş aşağı indi kızını mektep dönüşünde şarkı söyleyerek soyunduğu küçük odanın kapısını açtı.


Reşat Nuri Reşat Nuri GÜNTEKİN
SORU=Buradaki ses olaylarını bulunuz

1

Cevaplar

2012-12-10T16:39:07+02:00

internette aynısı yazıo bulmuştu hatta

0