1.ölçeksiz bir harita çizilebilir mi? neden?

2.kıtaları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3.dünya üzerindeki iklimler insan yaşamını nasıl etkiler?

4.dünya üzerindeki bazı alanlarda tarım yapılamamasının nedenleri nelerdir?

5.ülkemizin matematik konumunu yazınız.

6.ülkemizde birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri nelerdir?

7.tarihte meydana gelen olayları zaman dilimlerine bölmeseydik karşılaşacağımız sorunlar neler olabilirdi?

8.anadolunun tarihin ilk devirlerinden bu yana çeşitli toplumların merkezi olmasının nedenleri neler olabilir?

9.anadoluda yaşamış ilk uygarlıklardan hangisinde yaşamak isterdiniz?niçin?

10.anadoluda yaşayan ilk uygarlıkların din yazı ve kültür bakımından birbirine benzer özellikler göstermelerinin nedenleri neler olabilir?

arkadaşlar lütfen acil cevap verin ne olur

2

Cevaplar

2012-12-10T16:47:57+02:00

hayır

asya

afrika güney amerika  kuzey amerika  avrupa okyanusya ve antertika  

benden bu kadar

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T16:50:21+02:00

1Ölçeksiz harita çizilmez. Haritaların, kroki ve plandan ayrılmasını sağlayan temel fark ölçekli çizilmiş olmasıdır.

2asya 
amerika
afrika
antartika
avrupa
avusturalya

kıtaların bütükten küçüğe sıralanışı budur

3

İnsanların; – Yeryüzüne dağılışlarını,
– Ekonomik faaliyetlerini,
– Yiyecek ve giyeceklerini,
– Fizyolojik gelişimlerini,
– Karakterlerini,
– Kültür faaliyetlerini etkiler.

3

-toprakların verimsiz olması
-o bölgenin iklim tipi
-suyun yetersiz olması

 4Bir yerin matematik konumu o yerin enlem ve boylamlarına göre dünya üzerindeki konumudur. Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri ( paralelleri ) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır. 4tabikide çok büyük sorunlarla karşılaşabilirdik; 1)hangi zaman biriminde olduğumuzu bilemezdik. 2)bilim adamları yaptıkları buluşları hangi zamana ait olduklarını yazamazlardı ve gelecekde bu buluşlar bulunup hangi zamana ait olduğunu bilemezlerdi ve hiçbir zaman bunu öğrenemezdiler ve buda bir sır olarak kalırdı. 5

Anadolu, Asya ve Avrupa'nın birleşim noktasındaki stratejik konumu nedeniyle, tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Yeryüzünün en eski yerleşkelerinden bazıları Cilalı Taş Devri'nde Anadolu'da kurulmuştur. 

Çatalhöyük, Çayönü, Nevali Çöri, Hacılar, Göbekli Tepe ve Mersin (Yumuktepe) yerleşkeleri Cilalı Taş Devri'nden'nden kalmadır. Truva Yerleşkesi de Cilalı Taş Devri'nde kurulmuş ve Demir Çağı'na doğru uzanmıştır. Sümer, Asur, Hitit, Yunan, Lidya, Kelt-Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Osmanlı gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yüzlerce, dil ve lehçeyi bağrında barındırır.

Hıristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. 11. yüzyıldan itibaren Türkler tarafından iskân edilmiş ve yönetilmiştir.

9

  misafir
hevesli  

Kapadokya, (Kappadokia) Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır.
İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hrıstiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan Hıristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.
Kapadokya bölgesi, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölgedir.
Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya'nın yazılı tarihi Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu'nun da önemli kavşaklarından biridir.


Kapadokya'daki taş formasyonlarının Türkçe'de niçin "Peri bacaları" diye adlandırılmış olduklarını gösteren bir manzara.

10bu uygarlıklar birbirinden örnek almıştır mesela ilk medeniyet yunan tanrılarına inanmıştır digerleride örnek alıp inanmaya başlamış
sümerler çivi yzısını bulmuşlar dgier uygarlıklarda örnek alıp çivi yazısı kullanmışlar 
bu sorunun cevabı kısaca örnek almalarıdır ve örnek almak kötü bir şey degildir0