Cevaplar

2012-12-10T16:56:09+02:00

Once Mahalle Mektebi

Sonra Şemsi Efendi İlkokulu

Selanik Rüştiye İdadisi

Selanik Askeri İdadisi

Manastır Askeri İdadisi

İstanbul Harp Okulu

İstanbul Harp Akademisi

Şamda 5. ordu

Trablusgarp

31 Mart Olayı (istanbul)

Balkan Savasları

Çanakkale Savaşı

Samsun diye devam eder

 

0