Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T17:28:14+02:00

yoğunluğa cismin batan kısımına

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T17:28:21+02:00

Sıvı içerisine konan herhangi bir madde sıvı tarafından yukarı doğru bir kuvvete maruz kalır. Bu durum kimi maddeler için gözle görülebilir düzeyde çoktur ve madde bundan etkilenir. Kimi maddelerde ise maddeyi yukarı kaldırmaya yetecek güce sahip olmadığından madde sıvı içerisinde batar.

Sıvıların kaldırma kuvveti;

Fk=Vbatan hacim.dcisim.gyerçekimi ivmesiolarak verilir. Eğer maddenin tamamı sıvıya batmış halde ise 

Vbatan hacim = Vmaddeolur. Bu açıdan incelendiğinde sıvının kaldırma kuvveti şu özelliklere bağlıdır. Bir kere sıvının yoğunluğuna ve maddenin batan kısmının hacmine bağlıdır. Eğer o hacmin tamamı suya batmış halde ise maddenin tüm hacmi hesaba katılır. 

Son olarak da tabiiki yerçekimine bağlıdır. Eğer yerçekimi sıvının kaldırma kuvvetini dengeleyemeyecek kadar az olursa sıvı cismi kaldırır. Eğer yerçekimi çok fazla olursa yer cismi aşağı doğru çekeceğinden madde sıvı içerisinde batar. Eğer yerçekimi sıvının kaldırma kuvveti ile aynı oranda olursa cisim sıvı içerisinde herhangi bir yerde durur. 


Yukarıda da verilmiş olan

Fk=Vbatan hacim.dcisim.gyerçekimi ivmesi


bu denklem bize aynı zamanda şunu da açıklar;

Vbatan hacim.dcisim = Mbatan cisim


Yani esas olarak sıvıya batan kısmın kütlesi önemlidir. Eğer ağzına kadar sıvı dolu bir kaba böyle bir cisim bırakılırsa taşan sıvı miktarı sıvıya batan Mbatan cisim miktarı kadardır.


1 5 1