Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-10T17:34:39+02:00

Ani kaydedebilme bir ani sonsuza kadar yasatma

1 5 1
2012-12-10T17:34:39+02:00

Çalışmanın önemi nedir ?

Çalışmak, bir amaç için emek harcamaktır. Fikri ve bedeni olur, ya da her ikisinden de içerir. Amaç, yarar sağlamaktır.

Günümüzde ekonomik amaçlı çalışmalar egemendir. Bunlar bilimsel, teknik, sanayi, ticari olabilirler. Sosyal ve kültürel çalışmalar insani amaçlı örgütlerin çalışmaları olabileceği gibi, ekonomik amaçla da yapılabilirler.

Çalışmalardan elde edilen bilgilerin paylaşılması için bugün, katılanların katkısının olabileceği çok taraflı veya yalnızca bir bilginin sunulmasını amaçlayan tek taraflı toplantılar da yapılmaktadır. Tek taraflı sunuşlar yazılı olarak da yapılabilir. Günümüzde konferanslar, sempozyumlar, bildiri sunmalar, paneller, kurslar, atölye çalışmaları bu tarzın örnekleridir.

İnsanlar gördükleri işten ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha verimli çalışırlar, Bir kurum veya kuruluşta çalışanların memnuniyeti yalnızca o iş yerine değil, dolaylı olarak aile ve toplumsal ilişkilere de yansıyacak sonuçlar doğurmaktadır.

Dinimizde de Müslüman hiç ölmiyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıdır. Peygamberimizin bu konu ile ilgili hadisleri ve Allah’ın Kur’an da ayeti kerimeleri vardır. Çalışırken helal kazanç elde edimeli, haram olan işlerle uğraşılmamalıdır.Zira helal yollardan elde edilmeyen kazançlar haramdır.

1 4 1