Cevaplar

2012-12-10T17:41:06+02:00
Cevap: devşirme sistemi nedir? Devşirme, Osmanlı İmparatorluğu'nun ele geçirdiği özellikle Rumeli ve Balkanlardaki Hristiyan topraklardan genç ve yetenekli çocukların toplanarak, sıkı bir eğitim altında üstün bir asker ve yönetici sınfı oluşturma sistemidir.

Osmanlılar; genç ve yetenekli çocukları seçerken sarışın olanları seçmeyip, dikkat çekmeyecek olan esmerleri seçerlerdi. Ayrıca çocukları seçerken alınacak olan çocuğun evdeki tek erkek çocuk olmaması şartı ile alınırdı.

Devşirmeler, Yeniçeri Ocağı ve Bostancı Ocağı'nın temelini oluşturur. Devşirme, Osmanlı'da fethedilen bölgelerdeki yabancı ailelerin çocuklarının 1/5 ini alarak onları yetiştirip yeteneklerine göre; eğer güçlü ve dövüşmeye yatkınsa Yeniçeri, devlet işlerine yatkınsa Saray'a alınırdı. Osmanlı tarihindeki büyük komutanların, devlet adamlarının vezirlerin pek çoğu devşirme sisteminden gelmekteydi.
0
2012-12-10T17:41:44+02:00

Osmanlı ecnebi ülkelerini feth ettiğinde oradaki 10-16 yaşları arasındaki güzel sağlıklı gençleri devşirir güçlü kuvvetli gençleri yeniçeri ocağına zekileri enderun mektebine gönderir.

 

Yeniçeriler fetihlerde ve ülkenin iç korunumunda görev alır.

0