Cevaplar

2012-12-10T18:12:29+02:00

.................................................................................................................

0
En İyi Cevap!
2012-12-10T18:13:23+02:00

m

Süratin tanımı, hesaplanma biçimi ve örnekleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Bilgilerinize sunarız…

Bir hareketlinin hızı zamanla değişmiyorsa böyle harekete durağan (sabit) hızlı hareket ya da düzgün doğrusal hareket adı verilir.

Hareketli bir cisim için yer değiştirme ve yol kavramları günlük yaşantıda zaman zaman aynı anlamda kullanılır. Ancak, iki kavram birbirinden ayrıdır. Örneğin; bulunduğu konumdan 20 metre uzaklaşıp, yine aynı konuma gelen hareketlinin yer değiştirmesi sıfırdır. Hareketlinin aldığı yol ise;

20 + 20 = 40 metredir.

Bir cismin hareketi sırasında izlediği yola yörünge denir. Hareketlinin yörüngesi doğrusal, dairesel, elips veya eğri biçimde olabilir.

Hareketli bir varlığın birim zamanda aldığı yola “Sürat” denir.

Buna göre süratı şu şekilde ifade edebiliriz.

Sürat = Alınan Yol/ Geçen zaman

Süratın birimi

Alınan yol : metre (m)
Geçen zaman : saniye (s)
Sürat : metre/saniye (m/s)

Bir hareketlinin süratini hesaplayabilmemiz için;

Hareketlinin aldığı yolu ve Bu yolu alması için geçen zamanı bilmemiz gerekir. sürat “v” ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür.
1 5 1