Cevaplar

2012-12-10T18:18:29+02:00

dürüst olması ileri görüşlü olması

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T18:18:43+02:00

VATAN SEVERLİĞİ
• Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli  özelliğidir.Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.Vatan  savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl  Savaşının kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir  yer tutar.

• İDEALİSTLİĞİ
• Atatürk’ün en büyük ideali  ,Türk Milletinin ‘’ En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak  varlığını    yükseltmek’’ti.Bir idealist olarak , en kısa zamanda bu hedefe  ulaşmak istiyordu.

• HAKİKATİ ARAMA GÜCÜ
• Hakikati aramak   ve hakikati konuşmak Atatürk’ün yöntemiydi.O , akıl ve bilime değer  verirdi.Olaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya  çalışırdı.’’Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.’’derdi  

• SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞI
• Atatürk önemli düşünceler  karşısında önce düşünür , inceler , araştırır  ve tartışırdı.Sonra kesin  kararını verirdi.Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla  beklerdi.

• İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ
• Atatürk olayların gidişini  değerlendirerek sonucunu tespit ederdi.Çanakkale Muharebeleri sırasında , düşman  donanmasının nerden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri  alması savaşın  sonucunu değiştirmiştir.

• AÇIK  SÖZLÜLÜĞÜ
• Atatürk  , doğruyu söylemekten asla çekinmezdi.’’Ben  düşündüklerimi ,daima halkın huzurunda söylemeliyim.yanlışım varsa halk beni  tekzip eder.’’derdi.

• MANTIKLILIĞI
• Keskin bir mantık ve  zekâ gücüne sahip olan Atatürk ,hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem  vermiştir.Bu özellik onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir  rol oynamıştır.’’Bizim akıl ,mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin  özelliğimizdir.’’ diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini  göstermiştir.
• ÇOK CEPHELİLİĞİ
Atatürk çok cepheli bir liderdi.O  hem fikir hem de hareket adamıdır.Yani bir taraftan Türk inkılabının  hazırlayıcısı diğer taraftan da  uygulayıcısı olmuştur.Hem düşünen hem de  eserler veren Atatürk , çok yönlü bir lider olduğunu  göstermiştir.

• EĞİTİMCİLİĞİ Atatürk toplumu çağdaş uygarlık  düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı için milli eğitim ile yakından  ilgilenmiştir.O , ‘’ Eğitimdir ki bir milleti ya hür , bağımsız , şanlı , yüce  bir toplum olarak yaşatır ; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk  eder.

• YÖNETİCİLİĞİ
Mustafa Kemal iyi bir yönetici için  gerekli bütün özelliklere sahipti.Kibar davranışları  , dürüstlüğü ,emir veriş  tarzıyla örnek olmuştur.Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca  hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir.Atatürk ‘’Büyük kararlar vermek kâfi  değildir.Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.’’ diyerek  verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi  için uğraşmıştır.

2 4 2