Cevaplar

2012-12-10T18:21:08+02:00
ENOUGH & TOO

Too ve Enough kelimelerinin genel kullanımlarını çalışacağımız bu bölümde yeter ve olumsuz anlamda çok kelimelerinin nasıl kullanılacağını göreceksiniz. Buna ek olarak bu iki kelime ile oluşturulan bazı deyimleri öğreneceksiniz. 

* Enough sıfatlardan veya zarflardan sonra gelir.

The tea wasn’t hot enough. - Çay yeterince sıcak değil.
They worked hard enough to get an A on the test.- Testte A almak için yeterince çok çalıştılar.
My brother is enough clever to solve this. – Kardeşim bu problemi çözebilecek kadar zeki. 

* Aynı zamanda enough isimlerden önce de kullanılır. 

I don’t have enough money. – Yeterince param yok. 
There is enough paper. – Yeterince kağıt var. 

* Enough kendi başına da kullanılır.

We need twenty chairs. Is there enough? – 20 sandalyeye ihtiyacımız var. Yeterince var mı?


Enough said – Anladım. Enough said. You are not coming to the party. – Anladım. Partiye gelmiyorsun. That’s enough. –Yeter. That’s enough.Thank you. – Yeter. Teşekkür ederim. Enough is enough. – yeter yeter demektir. (yapmaya devam ettiğin işi bırak) I don’t want to tell it again, stop laughing. Enough is enough. – Tekrar söylemek istemiyorum, gülmeyi bırak. Yeter.
* Too sıfatlardan ve isimlerden önce genellikle olumsuz çok anlamında kullanılır.
These are too difficult. – Bunlar çok zor.
She is too fat. – Çok şişman.
We are too busy to listen to you. – Sizi dinleyemeyecek kadar meşgulüz.


* Too aynı zamanda -de, -da olarak da kullanılır. 
She wants to go too! – O da gitmek istiyor. 
They were in the restaurant too! – Onlar da lokantadalar.

0